شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,790 0.11
قیمت پایانی: 1,784 0.22

آخرین معامله

13:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,815 پایانی 1,784 4.00
بیشترین 1,835 کمترین 1,762
حجم 83.001 میلیون دفعات 7,381
حد قیمت 1,699 - 1,877 ارزش 148.076 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:49
حقیقی حقوقی
2,882 تعداد خریدار 8
77.008 میلیون حجم خرید 5.994 میلیون
1,279 تعداد فروشنده 6
59.518 میلیون حجم فروش 23.483 میلیون
1.285 میلیون تغییر مالکیت 1.285 میلیون

عرضه و تقاضا

13:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 16,000 1,790 1,790 158,519 3
1 888 1,789 1,791 26,595 3
1 8,733 1,788 1,793 385 1
6 40,378 1,799 1,807 21,000 3
3 2,460 1,798 1,808 11,400 3

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 75 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 121
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 8.59 % رتبه 2
۶ ماهه 0.12 % رتبه 2
۹ ماهه 27.82 % رتبه 2
۱ ساله 14.66 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.968 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.03

P/B

% 3.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 1,784 0.22 83.001 میلیون 7,381
1398/08/28 1,788 3.23 74.373 میلیون 6,335
1398/08/27 1,732 1.17 112.882 میلیون 7,731
1398/08/26 1,712 4.57 176.361 میلیون 12,055
1398/08/25 1,794 0.55 102.257 میلیون 9,624
1398/08/22 1,804 0.55 118.941 میلیون 10,962
1398/08/21 1,814 0.22 111.313 میلیون 9,293
1398/08/20 1,818 1.56 79.522 میلیون 6,361
1398/08/19 1,790 2.98 109.193 میلیون 9,719
1398/08/18 1,845 0.71 96.343 میلیون 8,263
1398/08/14 1,832 1.77 126.956 میلیون 10,692
1398/08/13 1,865 3.87 167.322 میلیون 13,939
1398/08/12 1,940 1.22 134.786 میلیون 10,686
1398/08/11 1,964 0.00 143.177 میلیون 13,306
1398/08/8 1,964 4.41 163.439 میلیون 13,000
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 490.00 52,550 94,084 6.336 هزار میلیارد 12:29
فخاس 75.00 15,077 27,442 134.991 هزار میلیارد 12:29
فسپا 258.00 11,199 312,743 7.146 هزار میلیارد 12:29
فمراد 146.00 26,020 328,882 1.282 هزار میلیارد 12:29
فخوز 201.00 8,630 1.317 میلیون 165.895 هزار میلیارد 12:29
فملی 1.00 5,265 10.911 میلیون 411.216 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 28.00 5,869 967,544 32.12 هزار میلیارد 12:29
فجر 765.00 14,541 3.34 میلیون 12.62 هزار میلیارد 12:29
فولاد 36.00 4,404 26.323 میلیون 573.43 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 10.00 5,107 6.77 میلیون 13.263 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها