شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,475 1.16
قیمت پایانی: 5,450 0.70

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,366 پایانی 5,450 38.00
بیشترین 5,549 کمترین 5,366
حجم 39.89 میلیون دفعات 3,546
حد قیمت 5,142 - 5,682 ارزش 217.386 میلیارد
حجم مبنا 1.849 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
917 تعداد خریدار 6
22.116 میلیون حجم خرید 17.774 میلیون
1,002 تعداد فروشنده 8
37.839 میلیون حجم فروش 2.05 میلیون
3.526 میلیون تغییر مالکیت 3.526 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 12,904 5,470 5,475 761 1
1 3,639 5,469 5,480 38,911 4
1 27,699 5,462 5,483 67,359 3
2 5,200 5,421 5,440 542 1
1 10 5,420 5,443 800 1

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود 307
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,420
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 24.82 % رتبه 15
۶ ماهه 65.61 % رتبه 27
۹ ماهه 124.94 % رتبه 12
۱ ساله 101.19 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
270.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.44

P/B

% 24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,450 0.70 39.89 میلیون 3,546
1398/08/22 5,412 0.24 25.492 میلیون 2,927
1398/08/21 5,425 1.08 22.623 میلیون 2,535
1398/08/20 5,367 0.49 20.89 میلیون 2,510
1398/08/19 5,341 2.48 17.78 میلیون 3,032
1398/08/18 5,477 1.30 24.598 میلیون 3,549
1398/08/14 5,407 2.06 54.198 میلیون 6,916
1398/08/13 5,298 4.18 104.086 میلیون 8,019
1398/08/12 5,529 2.93 78.253 میلیون 7,417
1398/08/11 5,696 2.22 33.37 میلیون 4,463
1398/08/8 5,825 0.54 51.59 میلیون 5,505
1398/08/6 5,794 1.22 27.857 میلیون 3,338
1398/08/4 5,724 1.09 24.929 میلیون 3,314
1398/08/1 5,787 0.40 45.003 میلیون 4,280
1398/07/30 5,810 1.79 34.745 میلیون 3,868
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وپاسار 11.00 2,150 35.301 میلیون 107.453 هزار میلیارد 1398/08/25
وپست 142.00 4,075 3.106 میلیون 13.477 هزار میلیارد 1398/08/25
وبصادر 10.00 516 121.09 میلیون 91.009 هزار میلیارد 1398/08/25
وپارس 108.00 2,520 21.744 میلیون 60.279 هزار میلیارد 1398/08/25
وسینا 98.00 2,190 2.199 میلیون 22.48 هزار میلیارد 1398/08/25
ونوین 147.00 2,805 66.397 میلیون 37.082 هزار میلیارد 1398/08/25
وخاور 13.00 3,700 4.563 میلیون 37.01 هزار میلیارد 1398/08/25
وکار 20.00 3,190 1.682 میلیون 26.843 هزار میلیارد 1398/08/25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 13.00 433 308.774 میلیون 97.856 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها