شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,414 0.50
قیمت پایانی: 5,426 0.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,415 پایانی 5,426 39.00
بیشترین 5,497 کمترین 5,387
حجم 10.914 میلیون دفعات 1,906
حد قیمت 5,118 - 5,656 ارزش 59.214 میلیارد
حجم مبنا 1.838 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
917 تعداد خریدار 8
7.524 میلیون حجم خرید 3.39 میلیون
404 تعداد فروشنده 20
6.231 میلیون حجم فروش 4.683 میلیون
8.063 میلیون تغییر مالکیت 8.063 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3,500 5,415 5,420 2,498 2
1 14,429 5,414 5,426 5,000 1
1 3,000 5,413 5,431 358 1
1 789 5,389 5,405 10,645 1
2 900 5,388 5,408 63,465 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 722 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,539
سود نقدی 800
درصد توزیع 31.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 30.39 % رتبه 13
۶ ماهه 41.41 % رتبه 16
۹ ماهه 79.48 % رتبه 13
۱ ساله 60.6 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
274.737 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.47

P/B

% 11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 5,426 0.72 10.914 میلیون 1,906
1398/08/20 5,387 0.11 19.608 میلیون 2,653
1398/08/19 5,393 0.11 10.807 میلیون 1,986
1398/08/18 5,399 0.79 17.832 میلیون 2,724
1398/08/14 5,442 0.42 14.115 میلیون 2,426
1398/08/13 5,465 1.41 14.587 میلیون 2,391
1398/08/12 5,543 0.57 15.983 میلیون 2,548
1398/08/11 5,575 0.59 15.487 میلیون 2,681
1398/08/8 5,608 0.52 14.109 میلیون 2,853
1398/08/6 5,579 0.02 14.554 میلیون 3,005
1398/08/4 5,578 1.03 12.796 میلیون 2,397
1398/08/1 5,636 1.45 18.793 میلیون 3,070
1398/07/30 5,719 0.69 18.08 میلیون 3,384
1398/07/29 5,680 1.01 24.098 میلیون 3,896
1398/07/28 5,623 1.42 26.132 میلیون 4,295
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شنفت 712.00 15,650 749,842 30.852 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 45.00 21,761 849,995 56.503 هزار میلیارد 12:28
ونفت 306.00 6,438 10.171 میلیون 10.623 هزار میلیارد 12:29
شبندر 227.00 17,899 6.483 میلیون 249.78 هزار میلیارد 12:29
شبریز 909.00 33,750 933,046 130.265 هزار میلیارد 12:29
شسپا 114.00 8,950 5.318 میلیون 53.016 هزار میلیارد 12:29
شراز 93.00 46,999 163,468 48.488 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس - 8,596 775,598 20.887 هزار میلیارد 12:29
شرانل 1.00 12,870 342,720 25.466 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها