شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,639 2.15
قیمت پایانی: 1,665 0.60

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,701 پایانی 1,665 10.00
بیشترین 1,705 کمترین 1,630
حجم 22.134 میلیون دفعات 2,066
حد قیمت 1,592 - 1,758 ارزش 36.856 میلیارد
حجم مبنا 5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
598 تعداد خریدار 2
21.834 میلیون حجم خرید 300,000
370 تعداد فروشنده 2
19.845 میلیون حجم فروش 2.289 میلیون
2.619 میلیون تغییر مالکیت 2.619 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,210 1,640 1,643 13,850 2
6 18,240 1,639 1,649 63,556 3
1 5,000 1,637 1,650 500 1
1 100,000 1,682 1,692 41,781 2
4 71,322 1,680 1,693 34,105 13

EPS

سال مالی 1396/03/31 1398/03/31
پیش بینی سود 88 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 111
سود نقدی 40
درصد توزیع 36.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 12.31 % رتبه 66
۶ ماهه 57.2 % رتبه 47
۹ ماهه 75.72 % رتبه 49
۱ ساله 56.34 % رتبه 39
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.938 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.12

P/B

% 51.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 1,665 0.60 22.134 میلیون 2,066
1398/08/22 1,675 1.45 24.014 میلیون 2,214
1398/08/21 1,651 2.61 56.429 میلیون 3,281
1398/08/20 1,609 0.25 30.833 میلیون 2,090
1398/08/19 1,613 2.30 29.007 میلیون 2,138
1398/08/18 1,651 0.92 23.856 میلیون 1,870
1398/08/14 1,636 1.09 17.167 میلیون 1,525
1398/08/13 1,654 0.78 38.774 میلیون 2,888
1398/08/12 1,667 0.00 45.732 میلیون 3,356
1398/08/6 1,667 7.44 54.108 میلیون 3,745
1398/08/4 1,801 0.00 56.302 میلیون 3,451
1398/07/23 1,801 0.06 810,725 54
1398/07/22 1,802 4.86 36.501 میلیون 2,176
1398/07/21 1,894 0.68 33.942 میلیون 2,857
1398/07/20 1,907 1.49 27.862 میلیون 2,086
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 76.00 3,516 1.184 میلیون 23.873 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوصا 60.00 4,455 672,612 11.859 هزار میلیارد 1398/08/25
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وسکاب 28.00 2,132 2.572 میلیون 10.68 هزار میلیارد 1398/08/25
وبیمه 126.00 5,980 2.954 میلیون 4.54 هزار میلیارد 1398/08/25
پردیس 22.00 2,430 3.289 میلیون 3.064 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوسم 89.00 3,584 1.527 میلیون 16.313 هزار میلیارد 1398/08/25
وبهمن 211.00 4,680 4.158 میلیون 12.862 هزار میلیارد 1398/08/25
ونیکی 179.00 5,900 463,150 42.238 هزار میلیارد 1398/08/25
وبوعلی 35.00 3,107 1.399 میلیون 4.992 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها