شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

ورنا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,485 2.24
قیمت پایانی: 1,498 1.38

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,534 پایانی 1,498 21.00
بیشترین 1,535 کمترین 1,475
حجم 19.834 میلیون دفعات 1,548
حد قیمت 1,444 - 1,594 ارزش 29.707 میلیارد
حجم مبنا 3.184 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
519 تعداد خریدار 2
19.134 میلیون حجم خرید 700,000
302 تعداد فروشنده 1
19.334 میلیون حجم فروش 500,000
360.00 تغییر مالکیت 360.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 4,072 1,485 1,489 3,585 1
5 30,708 1,481 1,490 88,121 5
3 7,974 1,480 1,495 7,000 1
2 42,772 1,510 1,538 10,000 1
1 99,075 1,507 1,540 1,900 1

EPS

سال مالی 1397/06/31
پیش بینی سود 69
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 45
سود نقدی 10
درصد توزیع 22.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 17.72 % رتبه 83
۶ ماهه 47.8 % رتبه 60
۹ ماهه 90.86 % رتبه 66
۱ ساله 70.01 % رتبه 64
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.091 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.05

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 1,498 1.38 19.834 میلیون 1,548
1398/08/20 1,519 0.26 12.752 میلیون 1,104
1398/08/19 1,515 3.75 11.866 میلیون 1,161
1398/08/18 1,574 3.69 30.386 میلیون 2,025
1398/08/14 1,518 0.46 13.044 میلیون 1,105
1398/08/13 1,525 1.10 16.94 میلیون 1,391
1398/08/12 1,542 4.33 42.199 میلیون 2,193
1398/08/11 1,478 1.53 11.52 میلیون 1,200
1398/08/8 1,501 3.16 22.396 میلیون 1,931
1398/08/6 1,455 5.66 22.581 میلیون 1,627
1398/08/4 1,377 0.00 7.94 میلیون 576
1398/08/1 1,377 2.27 11.311 میلیون 883
1398/07/30 1,409 3.60 15.07 میلیون 1,050
1398/07/29 1,360 2.23 31.46 میلیون 1,849
1398/07/28 1,391 3.74 6.667 میلیون 485
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 16.00 1,627 24.323 میلیون 8.953 هزار میلیارد 12:29
خپویش 489.00 51,199 31,494 5.012 هزار میلیارد 12:25
خمحور 353.00 9,399 521,938 3.9 هزار میلیارد 12:29
خاهن 83.00 5,114 9.44 میلیون 13.765 هزار میلیارد 12:29
خریخت 26.00 1,693 30.387 میلیون 2.133 هزار میلیارد 12:29
خلنت 1,944 40,829 111,558 3.593 هزار میلیارد 12:27
خمهر 34.00 2,024 9.497 میلیون 3.785 هزار میلیارد 12:29
خنصیر 347.00 7,287 1.146 میلیون 1.51 هزار میلیارد 12:28
خکمک 258.00 5,429 1.402 میلیون 1.742 هزار میلیارد 12:21
ختراک 433.00 10,150 1.515 میلیون 5.816 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها