شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,920 3.85
قیمت پایانی: 2,991 1.51

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,051 پایانی 2,991 46.00
بیشترین 3,100 کمترین 2,920
حجم 7.505 میلیون دفعات 961
حد قیمت 2,886 - 3,188 ارزش 22.445 میلیارد
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
272 تعداد خریدار 3
5.935 میلیون حجم خرید 1.57 میلیون
256 تعداد فروشنده -
7.505 میلیون حجم فروش -
1.4 میلیون تغییر مالکیت 1.4 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 297 2,920 2,920 5,488 1
1 2,000 2,910 2,980 128,000 2
1 400 2,905 2,998 30,000 1
1 8,550 3,032 3,089 6,000 1
12 1.101 میلیون 3,030 3,096 50,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 116 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 160
سود نقدی 120
درصد توزیع 75 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 63.9 % رتبه 55
۶ ماهه 150.36 % رتبه 74
۹ ماهه 196.71 % رتبه 93
۱ ساله 167.09 % رتبه 102
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.148 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.14

P/B

% 8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,991 1.52 7.505 میلیون 961
1398/08/22 3,037 1.88 12.48 میلیون 1,365
1398/08/21 2,981 4.23 26.636 میلیون 1,813
1398/08/20 2,860 1.04 15.161 میلیون 1,348
1398/08/19 2,890 3.44 14.578 میلیون 1,339
1398/08/18 2,993 4.38 27.16 میلیون 2,279
1398/08/14 3,130 1.76 18.73 میلیون 1,532
1398/08/13 3,076 1.38 19.044 میلیون 1,553
1398/08/12 3,119 3.62 57.378 میلیون 3,281
1398/08/11 3,010 3.15 36.691 میلیون 2,309
1398/08/8 3,108 3.77 53.991 میلیون 2,614
1398/08/6 2,995 0.77 13.209 میلیون 1,110
1398/08/4 2,972 1.13 9.133 میلیون 832
1398/08/1 3,006 4.12 42.127 میلیون 2,097
1398/07/30 3,135 4.81 25.282 میلیون 1,444
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 151.00 3,185 4.481 میلیون 12.648 هزار میلیارد 1398/08/25
ملت 93.00 5,385 4.199 میلیون 15.681 هزار میلیارد 1398/08/25
ما 217.00 4,575 3.267 میلیون 6.771 هزار میلیارد 1398/08/25
دانا 149.00 5,250 4.259 میلیون 7.913 هزار میلیارد 1398/08/25
آسیا 209.00 6,134 15.169 میلیون 13.996 هزار میلیارد 1398/08/25
کوثر 405.00 12,589 1.491 میلیون 31.49 هزار میلیارد 1398/08/25
میهن 40.00 1,800 1.33 میلیون 2.751 هزار میلیارد 1398/08/25
اتکای 105.00 2,935 1.716 میلیون 9.581 هزار میلیارد 1398/08/25
بساما 197.00 5,004 945,743 7.728 هزار میلیارد 1398/08/25
ودی 128.00 2,718 17.614 میلیون 6.743 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها