شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سیمان کردستان

سکردح | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 118 9.92
قیمت پایانی: 118 9.92

آخرین معامله

1397/08/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 118 پایانی 118 13.00
بیشترین 118 کمترین 118
حجم 115.209 میلیون دفعات 1,805
حد قیمت 107 - 129 ارزش 13.595 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/08/20
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
20,278 حجم خرید 115.189 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 115.209 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/08/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 118 0.00 - -
1398/06/9 118 0.00 - -
1398/06/6 118 0.00 - -
1398/06/5 118 0.00 - -
1398/06/4 118 0.00 - -
1398/06/3 118 0.00 - -
1398/06/2 118 0.00 - -
1398/05/30 118 0.00 - -
1398/05/28 118 0.00 - -
1398/05/27 118 0.00 - -
1398/05/26 118 0.00 - -
1398/05/23 118 0.00 - -
1398/05/22 118 0.00 - -
1398/05/20 118 0.00 - -
1398/05/19 118 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 37.00 19,800 75,339 2.494 هزار میلیارد 1398/08/25
سفانو 683.00 14,362 305,501 7.181 هزار میلیارد 1398/08/25
ساراب 149.00 4,041 4.732 میلیون 3.646 هزار میلیارد 1398/08/25
سشمال 178.00 3,399 2.328 میلیون 3.663 هزار میلیارد 1398/08/25
سصفها 1,647 34,594 57,505 6.826 هزار میلیارد 1398/08/25
سرود 70.00 5,361 1.43 میلیون 4.295 هزار میلیارد 1398/08/25
سصوفی 210.00 3,496 12.065 میلیون 4.077 هزار میلیارد 1398/08/25
سنیر 400.00 21,983 188,104 2.207 هزار میلیارد 1398/08/25
سیلام 397.00 7,811 863,151 3.227 هزار میلیارد 1398/08/25
سکرما 165.00 4,350 2.088 میلیون 4.341 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها