شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس‌ شهیدباهنر

فباهنر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,044 5.00
قیمت پایانی: 18,886 4.12

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,300 پایانی 18,886 748.00
بیشترین 19,044 کمترین 17,990
حجم 13.265 میلیون دفعات 3,567
حد قیمت 17,232 - 19,044 ارزش 250.523 میلیارد
حجم مبنا 450 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,017 تعداد خریدار 7
12.453 میلیون حجم خرید 811,659
954 تعداد فروشنده 6
12.443 میلیون حجم فروش 821,805
84.73 تغییر مالکیت 84.73

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 87,000 19,044 19,099 56 1
1 1,000 19,038 19,199 55 1
3 695 19,037 19,211 200 1
1 110 17,994 18,088 19,800 2
2 20,409 17,990 18,100 8,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 1,555 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 694
سود نقدی 624
درصد توزیع 89.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 97.23 % رتبه 81
۶ ماهه 131.99 % رتبه 87
۹ ماهه 133.35 % رتبه 73
۱ ساله 104.89 % رتبه 73
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.405 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.72

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 18,886 4.12 13.265 میلیون 3,567
1398/08/28 18,138 0.73 3.472 میلیون 1,621
1398/08/27 18,007 1.12 4.074 میلیون 1,640
1398/08/26 17,808 4.72 7.03 میلیون 2,110
1398/08/25 18,691 0.47 6.648 میلیون 2,415
1398/08/22 18,604 4.45 12.016 میلیون 3,139
1398/08/21 17,811 0.29 5.398 میلیون 2,363
1398/08/20 17,759 1.37 8.086 میلیون 3,502
1398/08/19 18,006 1.59 12.629 میلیون 5,320
1398/08/18 18,297 3.42 9.003 میلیون 4,619
1398/08/14 18,944 4.77 30.675 میلیون 6,895
1398/08/13 18,082 2.54 26.329 میلیون 7,600
1398/08/12 17,635 13.09 39.74 میلیون 12,285
1398/08/11 15,594 0.07 11.08 میلیون 1,085
1398/08/8 15,605 3.98 358,352 96
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 490.00 52,550 94,084 6.336 هزار میلیارد 12:29
فخاس 75.00 15,077 27,442 134.991 هزار میلیارد 12:29
فسپا 258.00 11,199 312,743 7.146 هزار میلیارد 12:29
فمراد 146.00 26,020 328,882 1.282 هزار میلیارد 12:29
فخوز 201.00 8,630 1.317 میلیون 165.895 هزار میلیارد 12:29
فملی 1.00 5,265 10.911 میلیون 411.216 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 28.00 5,869 967,544 32.12 هزار میلیارد 12:29
فجر 765.00 14,541 3.34 میلیون 12.62 هزار میلیارد 12:29
فولاد 36.00 4,404 26.323 میلیون 573.43 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 10.00 5,107 6.77 میلیون 13.263 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها