شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,600 3.11
قیمت پایانی: 28,921 2.02

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,100 پایانی 28,921 597.00
بیشترین 29,660 کمترین 28,400
حجم 2.12 میلیون دفعات 10,429
حد قیمت 28,043 - 30,993 ارزش 61.303 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
1,395 تعداد خریدار 1
2.116 میلیون حجم خرید 3,539
7,750 تعداد فروشنده 10
2.119 میلیون حجم فروش 650
22.24 تغییر مالکیت 22.24

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 28,501 28,501 130 2
7 12,480 28,500 28,700 65 1
1 500 28,490 28,745 65 1
1 135 29,401 29,600 65 1
1 100 29,356 29,619 68 1

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,568
سود نقدی 2,320
درصد توزیع 90.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 28.34 % رتبه 49
۶ ماهه 28.34 % رتبه 439
۹ ماهه 28.34 % رتبه 515
۱ ساله 28.34 % رتبه 531
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.711 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.5

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 28,921 2.02 2.12 میلیون 10,429
1398/08/22 29,518 2.50 2.026 میلیون 12,327
1398/08/21 30,276 0.78 2.508 میلیون 13,539
1398/08/20 30,513 0.72 2.37 میلیون 15,228
1398/08/19 30,295 0.48 4.298 میلیون 24,142
1398/08/18 30,440 5.00 1.159 میلیون 9,638
1398/08/14 28,991 1.64 4.693 میلیون 27,028
1398/08/13 28,523 2.41 3.226 میلیون 22,851
1398/08/12 29,228 1.18 4.317 میلیون 33,278
1398/08/11 29,576 0.55 7.087 میلیون 56,922
1398/08/8 29,739 0.00 11.493 میلیون 110,215
1398/08/6 29,739 5.00 707,138 1,920
1398/08/4 31,304 3.02 2.973 میلیون 22,317
1398/08/1 32,279 4.74 19.671 میلیون 237,079
1398/07/30 30,819 5.00 979,878 15,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 504.00 35,600 208,356 16.047 هزار میلیارد 1398/08/25
دسبحان 79.00 9,420 1.923 میلیون 9.81 هزار میلیارد 1398/08/25
وپخش 289.00 38,030 156,078 31.932 هزار میلیارد 1398/08/25
دزهراوی 387.00 7,356 9.847 میلیون 18.702 هزار میلیارد 1398/08/25
دسینا 61.00 15,280 298,689 12.152 هزار میلیارد 1398/08/25
داسوه 58.00 14,140 374,935 10.631 هزار میلیارد 1398/08/25
دفرا 221.00 12,420 282,479 8.772 هزار میلیارد 1398/08/25
دکیمی 540.00 10,935 507,600 6.574 هزار میلیارد 1398/08/25
درازک 747.00 25,950 708,928 15.197 هزار میلیارد 1398/08/25
دکوثر 239.00 7,421 1.569 میلیون 4.079 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها