شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ خودرو

خودرو | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,860 0.82
قیمت پایانی: 7,849 0.96

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,900 پایانی 7,849 76.00
بیشترین 8,000 کمترین 7,761
حجم 10.195 میلیون دفعات 2,163
حد قیمت 7,529 - 8,321 ارزش 80.024 میلیارد
حجم مبنا 1.204 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
831 تعداد خریدار 4
8.795 میلیون حجم خرید 1.4 میلیون
572 تعداد فروشنده 6
8.492 میلیون حجم فروش 1.704 میلیون
237.77 تغییر مالکیت 237.77

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 77,736 7,850 7,879 2,547 1
1 572 7,840 7,880 161,942 2
1 150 7,820 7,888 1,000 1
1 3,000 7,882 7,915 150 1
1 550 7,880 7,920 5,730 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -3,472 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -5,553
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 37.6 % رتبه 7
۶ ماهه 80.73 % رتبه 9
۹ ماهه 184.48 % رتبه 7
۱ ساله 180.77 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
121.253 هزار میلیارد

ارزش بازار

-1.02

P/B

% 35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 7,849 0.96 10.195 میلیون 2,163
1398/08/28 7,925 2.19 11.434 میلیون 1,932
1398/08/27 7,755 2.63 18.289 میلیون 2,615
1398/08/26 7,556 4.91 110.591 میلیون 6,274
1398/08/25 7,946 4.37 61.547 میلیون 6,151
1398/08/22 8,309 0.56 30.456 میلیون 4,435
1398/08/21 8,356 1.00 28.827 میلیون 5,212
1398/08/20 8,273 4.37 66.663 میلیون 6,622
1398/08/19 7,927 2.06 27.628 میلیون 3,910
1398/08/18 8,094 4.48 68.187 میلیون 6,082
1398/08/14 7,747 2.06 36.416 میلیون 4,010
1398/08/13 7,591 0.22 50.431 میلیون 5,552
1398/08/12 7,574 4.67 114.758 میلیون 6,004
1398/08/11 7,236 2.49 24.304 میلیون 4,057
1398/08/8 7,421 3.31 21.122 میلیون 3,333
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 11.00 1,607 17.129 میلیون 8.87 هزار میلیارد 1398/08/29
خپویش 4.00 53,810 123,509 5.174 هزار میلیارد 1398/08/29
ورنا 9.00 1,435 8.13 میلیون 11.486 هزار میلیارد 1398/08/29
خمحور 189.00 9,439 138,108 3.934 هزار میلیارد 1398/08/29
خاهن 72.00 5,173 3.724 میلیون 14.059 هزار میلیارد 1398/08/29
خریخت 110.00 1,647 28.676 میلیون 1.94 هزار میلیارد 1398/08/29
خلنت 600.00 39,120 85,024 3.465 هزار میلیارد 1398/08/29
خمهر 90.00 1,903 8.28 میلیون 3.504 هزار میلیارد 1398/08/29
خنصیر 885.00 9,528 1.806 میلیون 1.791 هزار میلیارد 1398/08/29
خکمک 116.00 5,400 2.573 میلیون 1.729 هزار میلیارد 1398/08/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها