شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

تاپیکوح | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 300 0.00
قیمت پایانی: 300 0.00

آخرین معامله

1397/03/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 301 پایانی 300 0.00
بیشترین 301 کمترین 300
حجم 745.939 میلیون دفعات 7,774
حد قیمت 270 - 330 ارزش 223.782 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/03/6
حقیقی حقوقی
292 تعداد خریدار 13
51.946 میلیون حجم خرید 693.993 میلیون
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 745.939 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/03/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 300 0.00 - -
1398/06/9 300 0.00 - -
1398/06/6 300 0.00 - -
1398/06/5 300 0.00 - -
1398/06/4 300 0.00 - -
1398/06/3 300 0.00 - -
1398/06/2 300 0.00 - -
1398/05/30 300 0.00 - -
1398/05/28 300 0.00 - -
1398/05/27 300 0.00 - -
1398/05/26 300 0.00 - -
1398/05/23 300 0.00 - -
1398/05/22 300 0.00 - -
1398/05/20 300 0.00 - -
1398/05/19 300 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 77.00 7,840 2.392 میلیون 63.617 هزار میلیارد 1398/08/25
شپاکسا 18.00 12,242 1.253 میلیون 13.369 هزار میلیارد 1398/08/25
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.09 هزار میلیارد 1398/04/22
شاملا 1,802 37,851 922,174 15.841 هزار میلیارد 1398/08/25
شپدیس 249.00 23,680 591,104 142.764 هزار میلیارد 1398/08/25
تاپیکو 8.00 3,025 12.549 میلیون 250.368 هزار میلیارد 1398/08/25
پارسان 20.00 6,325 4.829 میلیون 256.325 هزار میلیارد 1398/08/25
فارس 66.00 6,788 1.325 میلیون 621.56 هزار میلیارد 1398/08/25
شکربن 944.00 32,196 1.599 میلیون 8.119 هزار میلیارد 1398/08/25
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها