شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

غگلستا | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 54,400 3.80
قیمت پایانی: 53,608 2.29

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,027 پایانی 53,608 1,201.00
بیشترین 55,027 کمترین 49,787
حجم 1.796 میلیون دفعات 3,132
حد قیمت 49,787 - 55,027 ارزش 96.303 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
1,227 تعداد خریدار 3
1.796 میلیون حجم خرید 777
656 تعداد فروشنده -
1.796 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 20 54,502 54,502 1,314 2
1 200 54,361 54,589 720 1
3 891 54,360 54,600 15 1
1 100 50,001 - - 0
6 2,909 50,000 - - 0

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 106 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 634
سود نقدی 800
درصد توزیع 126.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 311.84 % رتبه 374
۶ ماهه 436.96 % رتبه 414
۹ ماهه 654.71 % رتبه 433
۱ ساله 591.72 % رتبه 429
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.289 هزار میلیارد

ارزش بازار

37.65

P/B

% 15.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 53,608 2.29 1.796 میلیون 3,132
1398/08/22 52,407 5.00 161,324 513
1398/08/21 49,912 5.00 142,406 445
1398/08/20 47,536 4.99 216,028 648
1398/08/19 45,278 4.98 1.264 میلیون 1,539
1398/08/18 43,130 4.06 988,152 1,937
1398/08/14 41,449 1.22 845,975 1,545
1398/08/13 41,960 3.86 202,524 354
1398/08/12 43,644 4.63 395,464 628
1398/08/11 45,764 0.71 538,109 1,550
1398/08/8 45,441 4.18 825,198 1,197
1398/08/6 43,619 2.97 820,695 1,803
1398/08/4 42,362 1.13 688,535 1,294
1398/08/1 41,890 1.63 521,630 1,306
1398/07/30 42,586 2.76 1.269 میلیون 1,538
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 889.00 35,918 54,686 2.141 هزار میلیارد 1398/08/25
غدشت 58.00 75,709 17,263 4.043 هزار میلیارد 1398/08/25
غمهرا 2,188 45,956 32,124 4.271 هزار میلیارد 1398/08/25
وبشهر 126.00 3,740 1.909 میلیون 31.655 هزار میلیارد 1398/08/25
غبهنوش 1,130 23,731 556,298 8.335 هزار میلیارد 1398/08/25
غپینو 651.00 13,681 8.476 میلیون 17.232 هزار میلیارد 1398/08/25
غشهد 286.00 16,298 716,606 3.276 هزار میلیارد 1398/08/25
غگل 793.00 49,150 438,331 9.912 هزار میلیارد 1398/08/25
غالبر 552.00 11,603 4.713 میلیون 4.046 هزار میلیارد 1398/08/25
غسالم 185.00 31,250 47,878 9.308 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها