شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا دیزل

خکاوه | سهام - پایه فرابورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,876 3.00
قیمت پایانی: 1,879 2.84

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,903 پایانی 1,879 55.00
بیشترین 1,949 کمترین 1,876
حجم 11.671 میلیون دفعات 1,255
حد قیمت 1,798 - 1,908 ارزش 21.932 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
518 تعداد خریدار -
11.671 میلیون حجم خرید -
238 تعداد فروشنده -
11.671 میلیون حجم فروش -
3.445 میلیون تغییر مالکیت 3.445 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 9,508 1,871 1,879 3,373 1
2 4,478 1,870 1,880 324,165 10
1 1,000 1,866 1,881 850 1
1 2,619 1,912 1,940 51,000 2
1 2,604 1,911 1,941 150,000 3

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -1,143 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -2,126
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 28.71 % رتبه 169
۶ ماهه 27.57 % رتبه 134
۹ ماهه 46.29 % رتبه 113
۱ ساله 22.25 % رتبه 99
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.097 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 1,879 2.84 11.671 میلیون 1,255
1398/08/22 1,934 2.55 17.558 میلیون 1,716
1398/08/21 1,886 2.50 13.151 میلیون 1,232
1398/08/20 1,840 0.70 16.352 میلیون 1,645
1398/08/19 1,853 2.93 9.523 میلیون 1,008
1398/08/18 1,909 0.05 18.491 میلیون 1,883
1398/08/14 1,910 2.65 16.543 میلیون 1,658
1398/08/13 1,962 2.78 15.745 میلیون 1,441
1398/08/12 2,018 0.10 25.015 میلیون 2,673
1398/08/11 2,016 4.46 37.432 میلیون 3,519
1398/08/8 1,930 2.99 643,363 60
1398/08/6 1,874 2.97 369,941 58
1398/08/4 1,820 3.00 1.178 میلیون 152
1398/08/1 1,767 1.17 23.548 میلیون 2,118
1398/07/30 1,788 0.22 36.29 میلیون 2,899
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 83.00 1,610 56.071 میلیون 9.102 هزار میلیارد 1398/08/25
خپویش 2,471 51,907 103,112 5.158 هزار میلیارد 1398/08/25
ورنا 67.00 1,431 20.007 میلیون 11.614 هزار میلیارد 1398/08/25
خمحور 244.00 9,520 419,506 4.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خاهن 113.00 5,080 2.986 میلیون 14.067 هزار میلیارد 1398/08/25
خریخت 84.00 1,599 43 میلیون 2.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خلنت 370.00 40,500 158,690 3.52 هزار میلیارد 1398/08/25
خمهر 101.00 1,927 16.374 میلیون 3.606 هزار میلیارد 1398/08/25
خنصیر 379.00 8,027 5.215 میلیون 1.659 هزار میلیارد 1398/08/25
خکمک 282.00 5,377 2.403 میلیون 1.73 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها