شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 450 1.75
قیمت پایانی: 452 1.31

آخرین معامله

16:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 457 پایانی 452 6.00
بیشترین 459 کمترین 447
حجم 227.377 میلیون دفعات 7,863
حد قیمت 436 - 480 ارزش 102.763 میلیارد
حجم مبنا 22.422 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

16:46
حقیقی حقوقی
1,824 تعداد خریدار 11
180.818 میلیون حجم خرید 46.559 میلیون
1,092 تعداد فروشنده 4
163.231 میلیون حجم فروش 64.146 میلیون
94.775 میلیون تغییر مالکیت 94.775 میلیون

عرضه و تقاضا

16:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 128,600 450 450 3.442 میلیون 50
6 180,767 449 451 615,152 13
39 1.633 میلیون 448 452 691,559 19
45 2.746 میلیون 453 459 754,883 19
13 93,259 452 460 2.472 میلیون 56

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -45 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -25
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 8.29 % رتبه 1
۶ ماهه 11 % رتبه 1
۹ ماهه 31.37 % رتبه 1
۱ ساله 57.19 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
102.558 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.65

P/B

% 12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 452 1.31 227.377 میلیون 7,863
1398/08/28 458 3.15 288.201 میلیون 9,810
1398/08/27 444 2.54 299.534 میلیون 9,148
1398/08/26 433 0.92 591.622 میلیون 17,373
1398/08/25 437 2.02 308.774 میلیون 11,406
1398/08/22 446 0.89 256.712 میلیون 8,941
1398/08/21 450 0.90 196.726 میلیون 7,295
1398/08/20 446 0.00 205.884 میلیون 7,475
1398/08/19 446 2.41 236.479 میلیون 8,704
1398/08/18 457 0.66 174.216 میلیون 7,077
1398/08/14 454 0.67 241.276 میلیون 8,635
1398/08/13 451 3.63 481.547 میلیون 16,450
1398/08/12 468 0.65 428.756 میلیون 13,160
1398/08/11 465 1.27 388.506 میلیون 13,791
1398/08/8 471 0.63 427.103 میلیون 15,891
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 15.00 5,473 41.048 میلیون 272.8 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 25.00 2,125 15.205 میلیون 106.546 هزار میلیارد 12:29
وپست 105.00 4,173 4.672 میلیون 13.483 هزار میلیارد 12:30
وبصادر 5.00 556 153.473 میلیون 98.023 هزار میلیارد 12:29
وپارس 25.00 2,390 14.958 میلیون 56.145 هزار میلیارد 12:29
وسینا 10.00 2,160 2.121 میلیون 21.52 هزار میلیارد 12:29
ونوین 8.00 2,715 46.994 میلیون 35.769 هزار میلیارد 12:30
وخاور 76.00 3,800 2.044 میلیون 37.77 هزار میلیارد 12:47
وکار 37.00 3,050 319,414 26.257 هزار میلیارد 12:25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها