شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌نیرو

ونیرو | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 2,478 5.00
قیمت پایانی: 2,478 5.00

آخرین معامله

1398/09/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,478 پایانی 2,478 118.00
بیشترین 2,478 کمترین 2,478
حجم 21.716 میلیون دفعات 645
حد قیمت 2,355 - 2,601 ارزش 53.813 میلیارد
حجم مبنا 3.74 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/09/17
حقیقی حقوقی
53 تعداد خریدار 2
16.616 میلیون حجم خرید 5.1 میلیون
291 تعداد فروشنده 3
17.283 میلیون حجم فروش 4.433 میلیون
1.068 میلیون تغییر مالکیت 1.068 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/09/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
827 32.719 میلیون 2,478 2,490 3,000 1
5 27,496 2,477 2,529 2,000 2
1 1,608 2,475 2,552 3,530 5
4 68,193 2,253 2,289 106,000 2
5 41,000 2,252 2,290 4,003 2

EPS

سال مالی 1396/06/31 1397/12/29
پیش بینی سود 4 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 135
سود نقدی 125
درصد توزیع 92.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 42.66 % رتبه 58
۶ ماهه 81.09 % رتبه 62
۹ ماهه 126.73 % رتبه 69
۱ ساله 118.31 % رتبه 66
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.355 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.33

P/B

% 80

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/17 2,478 0.00 21.716 میلیون 645
1398/09/16 2,478 5.00 21.716 میلیون 645
1398/09/14 2,360 0.00 43.892 میلیون 2,613
1398/09/13 2,360 4.10 43.892 میلیون 2,613
1398/09/12 2,267 1.52 54.803 میلیون 3,857
1398/09/11 2,233 2.02 165.228 میلیون 8,879
1398/09/10 2,279 0.84 28.898 میلیون 2,344
1398/09/9 2,260 1.05 47.162 میلیون 3,795
1398/09/6 2,284 2.81 35.534 میلیون 2,946
1398/09/5 2,350 0.34 31.216 میلیون 2,613
1398/09/4 2,342 4.88 25.724 میلیون 1,262
1398/09/3 2,233 0.93 25.656 میلیون 2,163
1398/09/2 2,254 2.04 23.285 میلیون 2,081
1398/08/29 2,301 1.50 38.664 میلیون 2,720
1398/08/28 2,336 2.82 25.196 میلیون 1,857
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 9.00 3,670 970,881 24.603 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 173.00 4,853 2.107 میلیون 12.908 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 15.00 2,016 41.211 میلیون 25.225 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 8.00 2,120 2.865 میلیون 12.6 هزار میلیارد 12:29
وبیمه 72.00 6,531 5.692 میلیون 4.886 هزار میلیارد 12:29
پردیس 102.00 2,920 18.04 میلیون 3.629 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 16.00 4,030 2.25 میلیون 17.888 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 16.00 4,665 774,849 12.845 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 349.00 7,330 2.53 میلیون 49.805 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها