شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

آسامید2 | سهام - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.99
قیمت پایانی: 1 99.99

آخرین معامله

1398/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 10,157.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 24.97 میلیون دفعات 2,497
حد قیمت 1 - 1 ارزش 24.97 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 24.97 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 24.97 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
100 میلیون

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/1 1 0.00 24.97 میلیون 2,497
1398/07/29 1 0.00 7.87 میلیون 787
1398/07/22 1 0.00 14.83 میلیون 1,483
1398/07/17 1 0.00 7.93 میلیون 793
1398/07/15 1 0.00 14.88 میلیون 1,488
1398/07/14 1 0.00 14.88 میلیون 1,488
1398/06/26 1 0.00 19.64 میلیون 1,964
1398/05/15 1 0.00 12.9 میلیون 1,290
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
صغرب 195.00 12,271 4,813 253.978 میلیارد 1398/01/5
سخنم 19.00 10,556 8,700 527.9 میلیارد 1398/08/25
نسیم - 12,900 4,120 381.84 میلیارد 1397/02/23
نارون 361.00 13,741 6,000 144.281 میلیارد 1397/05/27
امین یکم 17.00 10,145 17.058 میلیون 1.015 هزار میلیارد 1398/08/25
آرمانی - 100,000 116,000 60 میلیارد 1396/07/4
آشناتک - 120,000 1,000 12 میلیارد 1397/02/1
پارتین - 150,000 23,000 30 میلیارد 1398/07/10
دمعیار - 10,000 99 میلیون 1000 میلیارد 1398/07/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها