شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

حکشتی | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,430 4.64
قیمت پایانی: 5,560 2.35

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,750 پایانی 5,560 134.00
بیشترین 5,750 کمترین 5,430
حجم 5.948 میلیون دفعات 1,336
حد قیمت 5,410 - 5,978 ارزش 33.069 میلیارد
حجم مبنا 1.822 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
597 تعداد خریدار 2
5.798 میلیون حجم خرید 150,000
318 تعداد فروشنده 1
5.938 میلیون حجم فروش 9,385
427.70 تغییر مالکیت 427.70

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 200 5,451 5,489 2,520 2
3 2,950 5,440 5,490 8,600 1
3 400 5,429 5,499 1,000 1
2 600 5,635 5,670 1,733 1
1 1,000 5,631 5,680 1,489 1

EPS

سال مالی 1397/03/31 1398/03/31
پیش بینی سود 3 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 242
سود نقدی 25
درصد توزیع 10.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 1.74 % رتبه 42
۶ ماهه 19.84 % رتبه 46
۹ ماهه 39.15 % رتبه 41
۱ ساله 19.62 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
93.342 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.89

P/B

% 1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,560 2.35 5.948 میلیون 1,336
1398/08/22 5,694 0.35 5.586 میلیون 1,080
1398/08/21 5,714 2.53 8.165 میلیون 1,470
1398/08/20 5,573 0.52 3.415 میلیون 874
1398/08/19 5,544 2.00 3.501 میلیون 1,006
1398/08/18 5,657 3.10 8.296 میلیون 2,392
1398/08/14 5,487 2.10 7.449 میلیون 2,397
1398/08/13 5,374 4.07 15.535 میلیون 2,247
1398/08/12 5,602 0.66 8.861 میلیون 1,586
1398/08/11 5,639 2.00 7.552 میلیون 1,882
1398/08/8 5,754 3.40 10.662 میلیون 2,724
1398/08/6 5,565 4.45 11.402 میلیون 1,661
1398/08/4 5,328 8.56 24.775 میلیون 2,136
1398/08/1 5,827 0.00 2.361 میلیون 296
1398/07/28 5,827 4.07 19.849 میلیون 2,023
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 824.00 17,310 5.199 میلیون 17.212 هزار میلیارد 1398/08/20
حپترو 1,169 22,230 835,491 4.485 هزار میلیارد 1398/08/25
حتوکا 504.00 13,592 315,505 4.7 هزار میلیارد 1398/08/25
حفارس 83.00 2,680 18.988 میلیون 6.855 هزار میلیارد 1398/08/25
حپارسا 276.00 12,745 379,766 3.229 هزار میلیارد 1398/08/25
حسینا 932.00 21,100 395,016 10.774 هزار میلیارد 1398/08/25
حریل 83.00 2,987 8.5 میلیون 5.939 هزار میلیارد 1398/08/25
توریل 114.00 9,250 6.792 میلیون 18.786 هزار میلیارد 1398/08/25
حسیر 97.00 5,431 4.365 میلیون 3.209 هزار میلیارد 1398/08/25
حخزر - 15,000 3.795 میلیون 4.907 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها