شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

ومعادن | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,619 4.98
قیمت پایانی: 4,495 2.16

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,410 پایانی 4,495 95.00
بیشترین 4,620 کمترین 4,304
حجم 20.898 میلیون دفعات 2,517
حد قیمت 4,180 - 4,620 ارزش 93.948 میلیارد
حجم مبنا 2.228 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
781 تعداد خریدار 10
10.781 میلیون حجم خرید 10.117 میلیون
918 تعداد فروشنده 44
17.142 میلیون حجم فروش 3.756 میلیون
268.70 تغییر مالکیت 268.70

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 56,182 4,591 4,591 10,000 1
3 8,255 4,590 4,619 50,029 3
1 31,200 4,580 4,620 239,895 14
1 2,900 4,397 4,406 15,000 1
2 750 4,395 4,409 7,707 3

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 24 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 602
سود نقدی 450
درصد توزیع 74.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 10.78 % رتبه 24
۶ ماهه 21.71 % رتبه 32
۹ ماهه 25.46 % رتبه 27
۱ ساله 0.25 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
177.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.31

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 4,495 2.16 20.898 میلیون 2,517
1398/08/22 4,400 1.27 8.62 میلیون 1,648
1398/08/21 4,345 0.62 9.502 میلیون 2,207
1398/08/20 4,372 0.46 10.322 میلیون 1,729
1398/08/19 4,392 1.59 8.189 میلیون 1,612
1398/08/18 4,463 0.58 10.538 میلیون 2,067
1398/08/14 4,489 0.94 17.074 میلیون 2,147
1398/08/13 4,447 2.69 13.463 میلیون 2,522
1398/08/12 4,570 0.11 9.245 میلیون 2,175
1398/08/11 4,575 0.95 9.652 میلیون 2,447
1398/08/8 4,619 0.28 11.722 میلیون 2,509
1398/08/6 4,606 0.33 8.788 میلیون 1,916
1398/08/4 4,591 0.15 8.002 میلیون 1,487
1398/08/1 4,584 1.33 13.527 میلیون 2,419
1398/07/30 4,646 2.63 16.127 میلیون 2,543
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 1,008 53,046 20,815 1.601 هزار میلیارد 1398/08/25
کاما 505.00 14,200 817,714 14.255 هزار میلیارد 1398/08/25
کچاد 76.00 4,930 7.443 میلیون 218.636 هزار میلیارد 1398/08/25
کنور 32.00 7,250 2.692 میلیون 21.224 هزار میلیارد 1398/08/25
کروی 32.00 7,835 379,830 18.817 هزار میلیارد 1398/08/25
کگل 69.00 6,720 2.947 میلیون 323.184 هزار میلیارد 1398/08/25
کبافق 892.00 77,970 224,690 15.607 هزار میلیارد 1398/08/25
کمنگنز 207.00 21,800 819,846 4.483 هزار میلیارد 1398/08/25
کنور - 7,250 3.45 میلیون 7.199 هزار میلیارد 1398/08/25
تکنار 451.00 14,608 37,395 881.1 میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها