شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

وسکابح | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 259 9.75
قیمت پایانی: 259 9.75

آخرین معامله

1397/12/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 259 پایانی 259 23.00
بیشترین 259 کمترین 259
حجم 307.02 میلیون دفعات 6,244
حد قیمت 234 - 284 ارزش 79.518 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/12/8
حقیقی حقوقی
152 تعداد خریدار 48
63.72 میلیون حجم خرید 243.3 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 307.02 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/12/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 259 0.00 - -
1398/06/9 259 0.00 - -
1398/06/6 259 0.00 - -
1398/06/5 259 0.00 - -
1398/06/4 259 0.00 - -
1398/06/3 259 0.00 - -
1398/06/2 259 0.00 - -
1398/05/30 259 0.00 - -
1398/05/28 259 0.00 - -
1398/05/27 259 0.00 - -
1398/05/26 259 0.00 - -
1398/05/23 259 0.00 - -
1398/05/22 259 0.00 - -
1398/05/20 259 0.00 - -
1398/05/19 259 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 76.00 3,516 1.184 میلیون 23.873 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوصا 60.00 4,455 672,612 11.859 هزار میلیارد 1398/08/25
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 36.00 1,639 22.134 میلیون 20.813 هزار میلیارد 1398/08/25
وسکاب 28.00 2,132 2.572 میلیون 10.68 هزار میلیارد 1398/08/25
وبیمه 126.00 5,980 2.954 میلیون 4.54 هزار میلیارد 1398/08/25
پردیس 22.00 2,430 3.289 میلیون 3.064 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوسم 89.00 3,584 1.527 میلیون 16.313 هزار میلیارد 1398/08/25
وبهمن 211.00 4,680 4.158 میلیون 12.862 هزار میلیارد 1398/08/25
ونیکی 179.00 5,900 463,150 42.238 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها