شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

والبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,522 3.73
قیمت پایانی: 5,620 2.02

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,980 پایانی 5,620 116.00
بیشترین 5,985 کمترین 5,476
حجم 10.963 میلیون دفعات 2,472
حد قیمت 5,450 - 6,022 ارزش 61.61 میلیارد
حجم مبنا 1.874 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
933 تعداد خریدار 2
10.236 میلیون حجم خرید 727,002
484 تعداد فروشنده 3
8.98 میلیون حجم فروش 1.982 میلیون
88.12 تغییر مالکیت 88.12

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 430 5,545 5,545 500 1
4 98,448 5,522 5,547 20,369 4
1 200 5,521 5,549 7,000 1
1 900 5,661 5,709 15,000 1
3 6,000 5,660 5,710 15,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 98 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 671
سود نقدی 270
درصد توزیع 40.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 84.14 % رتبه 77
۶ ماهه 147.06 % رتبه 112
۹ ماهه 236.99 % رتبه 141
۱ ساله 235.23 % رتبه 139
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.533 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.16

P/B

% 35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,620 2.02 10.963 میلیون 2,472
1398/08/22 5,736 2.76 9.704 میلیون 2,755
1398/08/21 5,899 2.38 9.897 میلیون 2,081
1398/08/20 5,762 3.03 22.727 میلیون 3,995
1398/08/19 5,942 3.79 3.94 میلیون 994
1398/08/18 6,176 0.00 18.744 میلیون 4,089
1398/08/14 6,176 1.65 9.901 میلیون 2,393
1398/08/13 6,076 4.47 30.073 میلیون 5,264
1398/08/12 5,816 4.17 10.447 میلیون 1,522
1398/08/11 5,583 4.61 29.265 میلیون 3,660
1398/08/8 5,337 5.00 4.236 میلیون 601
1398/08/6 5,083 4.59 10.565 میلیون 1,557
1398/08/4 4,860 4.52 14.682 میلیون 2,057
1398/08/1 5,090 2.83 18.405 میلیون 3,147
1398/07/30 5,238 3.81 21.054 میلیون 2,536
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 504.00 35,600 208,356 16.047 هزار میلیارد 1398/08/25
دسبحان 79.00 9,420 1.923 میلیون 9.81 هزار میلیارد 1398/08/25
وپخش 289.00 38,030 156,078 31.932 هزار میلیارد 1398/08/25
دزهراوی 387.00 7,356 9.847 میلیون 18.702 هزار میلیارد 1398/08/25
دسینا 61.00 15,280 298,689 12.152 هزار میلیارد 1398/08/25
داسوه 58.00 14,140 374,935 10.631 هزار میلیارد 1398/08/25
دفرا 221.00 12,420 282,479 8.772 هزار میلیارد 1398/08/25
دکیمی 540.00 10,935 507,600 6.574 هزار میلیارد 1398/08/25
درازک 747.00 25,950 708,928 15.197 هزار میلیارد 1398/08/25
دکوثر 239.00 7,421 1.569 میلیون 4.079 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها