شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,270 0.00
قیمت پایانی: 2,650 0.00

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,365 پایانی 2,650 0.00
بیشترین 2,367 کمترین 2,263
حجم 26.769 میلیون دفعات 2,475
حد قیمت 2,552 - 2,820 ارزش 70.94 میلیارد
حجم مبنا 4.342 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
825 تعداد خریدار 10
20.703 میلیون حجم خرید 6.066 میلیون
592 تعداد فروشنده 4
25.912 میلیون حجم فروش 856.714
3.72 میلیون تغییر مالکیت 3.72 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 19,950 2,662 2,680 76,917 1
2 43,700 2,661 2,681 100 1
9 240,287 2,660 2,685 2,118 2
1 2,000 2,287 2,300 841,627 16
1 6,523 2,286 2,303 19,309 1

EPS

سال مالی 1397/02/31 1398/02/31
پیش بینی سود 8 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 256
سود نقدی 150
درصد توزیع 58.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 3.4 % رتبه 50
۶ ماهه 33.12 % رتبه 33
۹ ماهه 72.84 % رتبه 25
۱ ساله 38.86 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.88 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.59

P/B

% 10.73

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/22 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/21 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/20 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/19 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/18 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/14 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/13 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/12 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/11 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/8 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/6 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/4 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/08/1 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
1398/07/30 2,650 0.00 26.769 میلیون 2,475
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 77.00 7,840 2.392 میلیون 63.617 هزار میلیارد 1398/08/25
شپاکسا 18.00 12,242 1.253 میلیون 13.369 هزار میلیارد 1398/08/25
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.09 هزار میلیارد 1398/04/22
شاملا 1,802 37,851 922,174 15.841 هزار میلیارد 1398/08/25
شپدیس 249.00 23,680 591,104 142.764 هزار میلیارد 1398/08/25
تاپیکو 8.00 3,025 12.549 میلیون 250.368 هزار میلیارد 1398/08/25
پارسان 20.00 6,325 4.829 میلیون 256.325 هزار میلیارد 1398/08/25
فارس 66.00 6,788 1.325 میلیون 621.56 هزار میلیارد 1398/08/25
شکربن 944.00 32,196 1.599 میلیون 8.119 هزار میلیارد 1398/08/25
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها