شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

تپکو | سهام - پایه فرابورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 828 2.99
قیمت پایانی: 828 2.99

آخرین معامله

1398/08/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 820 پایانی 828 24.00
بیشترین 828 کمترین 816
حجم 140.244 میلیون دفعات 7,157
حد قیمت - - - ارزش 116.053 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/4
حقیقی حقوقی
1,120 تعداد خریدار 2
139.654 میلیون حجم خرید 590,000
684 تعداد فروشنده -
140.244 میلیون حجم فروش -
590.00 تغییر مالکیت 590.00

عرضه و تقاضا

1398/08/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
9 225,067 825 - - 0
7 114,924 824 - - 0

EPS

سال مالی 1395/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -4 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 33.33 % رتبه 28
۶ ماهه 96.14 % رتبه 77
۹ ماهه 68.19 % رتبه 143
۱ ساله 164.57 % رتبه 93
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.489 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/4 828 2.99 140.244 میلیون 7,157
1398/08/1 804 1.52 78.15 میلیون 5,350
1398/07/30 792 1.80 83.497 میلیون 5,474
1398/07/29 778 4.66 144.615 میلیون 9,168
1398/07/28 816 2.86 43.128 میلیون 2,681
1398/07/24 840 2.89 59.76 میلیون 3,824
1398/07/23 865 2.70 29.503 میلیون 2,057
1398/07/22 889 2.52 120.465 میلیون 8,366
1398/07/21 912 0.76 109.675 میلیون 7,556
1398/07/20 919 2.68 180.12 میلیون 11,520
1398/07/17 895 0.34 167.588 میلیون 12,149
1398/07/16 892 0.34 337.082 میلیون 18,589
1398/07/15 889 2.89 17.605 میلیون 1,012
1398/07/14 864 2.98 42.03 میلیون 2,184
1398/07/13 839 2.95 40.974 میلیون 1,957
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تکنو 15.00 7,447 18.858 میلیون 1.89 هزار میلیارد 1398/08/25
تمحرکه 196.00 5,846 2.664 میلیون 727.159 میلیارد 1398/08/25
تایرا 276.00 11,780 2.237 میلیون 21.328 هزار میلیارد 1398/08/25
لبوتان 78.00 23,184 180,399 16.279 هزار میلیارد 1398/08/25
تکمبا 133.00 2,645 5.639 میلیون 4.626 هزار میلیارد 1398/08/25
تپمپی 476.00 10,004 1.614 میلیون 4.691 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوشه 322.00 7,133 428,786 10.913 هزار میلیارد 1398/08/25
لسرما 299.00 7,620 905,628 1.677 هزار میلیارد 1398/08/25
تکشا 615.00 12,500 590,489 1.433 هزار میلیارد 1398/08/25
لابسا 1,084 20,857 454,707 7.632 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها