شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,105 1.53
قیمت پایانی: 27,225 1.10

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,201 پایانی 27,225 302.00
بیشترین 27,560 کمترین 26,811
حجم 852,839 دفعات 1,773
حد قیمت 26,151 - 28,903 ارزش 23.219 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
432 تعداد خریدار 1
852,621 حجم خرید 218
999 تعداد فروشنده 2
852,613 حجم فروش 226
111.51 تغییر مالکیت 111.51

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 879 27,107 27,107 113 1
1 500 27,104 27,150 113 1
1 121 27,103 27,192 113 1
1 182 27,320 27,420 113 1
1 200 27,301 27,450 2,078 2

EPS

سال مالی 1391/09/30 1397/12/29
پیش بینی سود 1,407 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 4,720
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 41.71 % رتبه 27
۶ ماهه 48.79 % رتبه 11
۹ ماهه 48.79 % رتبه 21
۱ ساله 48.79 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.387 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.66

P/B

% 16.2

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 27,225 1.10 852,839 1,773
1398/08/22 27,527 0.23 836,814 1,887
1398/08/21 27,590 1.21 905,703 2,060
1398/08/20 27,259 2.48 870,284 2,044
1398/08/19 26,600 2.88 933,804 1,983
1398/08/18 27,389 2.10 996,836 2,229
1398/08/14 26,825 1.28 1.312 میلیون 2,389
1398/08/13 27,173 4.36 1.783 میلیون 3,074
1398/08/12 28,412 0.77 1.148 میلیون 2,698
1398/08/11 28,631 2.34 1.635 میلیون 3,515
1398/08/8 29,317 4.58 1.56 میلیون 2,864
1398/08/6 28,034 4.68 1.119 میلیون 2,009
1398/08/4 26,780 0.34 840,668 2,731
1398/08/1 26,872 0.44 1.045 میلیون 3,044
1398/07/30 26,991 4.64 2.344 میلیون 2,502
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 504.00 35,600 208,356 16.047 هزار میلیارد 1398/08/25
دسبحان 79.00 9,420 1.923 میلیون 9.81 هزار میلیارد 1398/08/25
وپخش 289.00 38,030 156,078 31.932 هزار میلیارد 1398/08/25
دزهراوی 387.00 7,356 9.847 میلیون 18.702 هزار میلیارد 1398/08/25
دسینا 61.00 15,280 298,689 12.152 هزار میلیارد 1398/08/25
داسوه 58.00 14,140 374,935 10.631 هزار میلیارد 1398/08/25
دفرا 221.00 12,420 282,479 8.772 هزار میلیارد 1398/08/25
دکیمی 540.00 10,935 507,600 6.574 هزار میلیارد 1398/08/25
درازک 747.00 25,950 708,928 15.197 هزار میلیارد 1398/08/25
دکوثر 239.00 7,421 1.569 میلیون 4.079 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها