شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,470 1.35
قیمت پایانی: 5,596 3.69

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,666 پایانی 5,596 199.00
بیشترین 5,666 کمترین 5,470
حجم 54.598 میلیون دفعات 9,164
حد قیمت 5,128 - 5,666 ارزش 305.525 میلیارد
حجم مبنا 1.863 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
4,742 تعداد خریدار 6
54.224 میلیون حجم خرید 373,790
991 تعداد فروشنده 24
23.444 میلیون حجم فروش 31.154 میلیون
240.93 تغییر مالکیت 240.93

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,000 5,470 5,499 199 1
1 230 5,466 5,520 7,000 2
1 500 5,465 5,530 9,356 1
7 43,051 5,370 5,388 500 1
3 13,257 5,369 5,390 50,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 641 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,474
سود نقدی 300
درصد توزیع 20.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 7.51 % رتبه 17
۶ ماهه 43.36 % رتبه 24
۹ ماهه 98.07 % رتبه 20
۱ ساله 58.87 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
237.468 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.87

P/B

% 4.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,596 3.69 54.598 میلیون 9,164
1398/08/22 5,397 0.17 5.689 میلیون 1,753
1398/08/21 5,388 1.32 10.146 میلیون 2,264
1398/08/20 5,318 0.28 9.853 میلیون 1,905
1398/08/19 5,303 0.54 12.61 میلیون 2,333
1398/08/18 5,332 0.69 11.481 میلیون 2,541
1398/08/14 5,369 0.68 13.352 میلیون 2,388
1398/08/13 5,406 3.22 21.249 میلیون 3,742
1398/08/12 5,586 1.34 9.111 میلیون 2,464
1398/08/11 5,662 0.93 10.922 میلیون 2,935
1398/08/8 5,715 1.31 10.924 میلیون 2,655
1398/08/6 5,641 2.10 10.445 میلیون 2,291
1398/08/4 5,525 2.44 20.873 میلیون 3,352
1398/08/1 5,663 2.80 20.156 میلیون 3,265
1398/07/30 5,826 1.34 35.867 میلیون 7,441
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 42.00 5,430 55.553 میلیون 281.367 هزار میلیارد 1398/08/25
شنفت 720.00 16,139 713,610 32.262 هزار میلیارد 1398/08/25
شبهرن 227.00 22,370 1.836 میلیون 58.531 هزار میلیارد 1398/08/25
ونفت 150.00 6,805 11.877 میلیون 11.393 هزار میلیارد 1398/08/25
شبندر 147.00 18,160 15.194 میلیون 254.265 هزار میلیارد 1398/08/25
شبریز 209.00 33,350 1.368 میلیون 132.537 هزار میلیارد 1398/08/25
شسپا 225.00 9,018 11.284 میلیون 54.306 هزار میلیارد 1398/08/25
شراز 481.00 46,700 399,328 48.978 هزار میلیارد 1398/08/25
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 70.00 8,600 807,224 20.748 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها