شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,031 5.00
قیمت پایانی: 37,031 5.00

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,031 پایانی 37,031 1,948.00
بیشترین 37,031 کمترین 37,031
حجم 133,995 دفعات 168
حد قیمت 37,031 - 40,927 ارزش 4.962 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
129 تعداد خریدار 1
130,961 حجم خرید 3,034
5 تعداد فروشنده -
133,995 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 37,031 6.917 میلیون 492
0 - - 37,033 2,500 2
0 - - 37,034 500 1
0 - - 38,989 7,139 4
0 - - 38,997 35 1

EPS

سال مالی 1397/03/31 1398/03/31
پیش بینی سود -12 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 1,496
سود نقدی 170
درصد توزیع 11.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 28.53 % رتبه 68
۶ ماهه 121.26 % رتبه 36
۹ ماهه 583.47 % رتبه 50
۱ ساله 635.75 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.399 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.06

P/B

% 56.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 37,031 5.00 133,995 168
1398/08/22 38,979 0.32 136,822 284
1398/08/21 38,855 0.00 4.107 میلیون 1,614
1398/08/11 38,855 4.95 12.52 میلیون 3,369
1398/08/8 37,024 5.00 3.202 میلیون 434
1398/08/6 35,261 4.51 1.482 میلیون 556
1398/08/4 33,740 4.74 2.346 میلیون 1,328
1398/08/1 35,418 4.65 1.945 میلیون 748
1398/07/30 37,145 3.01 2.853 میلیون 1,369
1398/07/29 36,060 4.34 4.468 میلیون 1,699
1398/07/28 37,696 5.00 153,304 107
1398/07/24 39,679 5.00 587,615 368
1398/07/23 41,767 2.94 758,586 599
1398/07/22 43,032 4.07 1.894 میلیون 1,391
1398/07/21 44,858 3.31 4.185 میلیون 1,965
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 546.00 11,478 290,520 2.296 هزار میلیارد 1398/08/25
ثمسکن 14.00 1,691 11.873 میلیون 9.383 هزار میلیارد 1398/08/25
ثشرق 114.00 2,175 9.586 میلیون 1.97 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاخت 102.00 1,971 13.472 میلیون 11.994 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاژن 9.00 2,260 588,226 902.8 میلیارد 1397/10/30
وساخت 649.00 12,347 883,926 13.536 هزار میلیارد 1398/08/25
ثفارس 2.00 2,400 4.951 میلیون 4.401 هزار میلیارد 1398/08/25
ثنوسا 150.00 2,868 22.846 میلیون 7.567 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاباد 240.00 4,563 2.152 میلیون 1.1 هزار میلیارد 1398/08/25
ثشاهد 66.00 2,160 7.179 میلیون 8.718 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها