شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت کیسون

کیسون | سهام - پایه فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,221 2.75
قیمت پایانی: 3,236 2.29

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,232 پایانی 3,236 76.00
بیشترین 3,290 کمترین 3,213
حجم 13.403 میلیون دفعات 1,500
حد قیمت 3,382 - 3,590 ارزش 43.376 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
502 تعداد خریدار 1
13.353 میلیون حجم خرید 50,000
292 تعداد فروشنده 1
10.142 میلیون حجم فروش 3.261 میلیون
348.25 تغییر مالکیت 348.25

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 300 3,521 3,521 31,500 1
1 3,000 3,520 3,525 1,673 1
3 6,811 3,510 3,527 3,000 1
1 4,500 3,146 3,200 72,557 5
1 5,000 3,145 3,206 500 1

EPS

سال مالی 1394/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 8 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 106
سود نقدی 30
درصد توزیع 28.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 7.64 % رتبه 393
۶ ماهه 47.44 % رتبه 166
۹ ماهه 96.23 % رتبه 139
۱ ساله 103.02 % رتبه 130
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.967 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 3,236 2.30 13.403 میلیون 1,500
1398/09/19 3,312 1.63 13.95 میلیون 1,774
1398/09/18 3,367 0.84 24.333 میلیون 2,668
1398/09/17 3,339 2.99 24.164 میلیون 1,437
1398/09/16 3,242 1.94 27.77 میلیون 2,893
1398/09/14 3,306 0.00 18.401 میلیون 2,020
1398/09/13 3,306 4.42 18.401 میلیون 2,020
1398/09/12 3,166 0.00 13.425 میلیون 1,374
1398/09/9 3,166 0.06 13.688 میلیون 1,665
1398/09/6 3,168 0.28 8.776 میلیون 1,002
1398/09/5 3,177 0.16 8.507 میلیون 1,168
1398/09/4 3,182 2.75 5.919 میلیون 631
1398/09/3 3,097 2.18 9.143 میلیون 1,219
1398/09/2 3,166 0.32 5.904 میلیون 943
1398/08/29 3,156 1.54 8.211 میلیون 1,236
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 27.00 15,200 1.639 میلیون 3.135 هزار میلیارد 12:29
ثمسکن 40.00 1,913 13.318 میلیون 10.544 هزار میلیارد 12:29
ثشرق 112.00 2,586 12.382 میلیون 2.338 هزار میلیارد 1398/09/20
ثاخت 18.00 2,339 10.649 میلیون 13.98 هزار میلیارد 12:29
ثاژن 9.00 2,260 588,226 902.8 میلیارد 1397/10/30
وساخت 150.00 14,554 224,192 15.917 هزار میلیارد 09:32
ثفارس 23.00 2,740 9.316 میلیون 4.959 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 303.00 3,916 67.458 میلیون 10.089 هزار میلیارد 12:34
ثاباد 330.00 6,280 3.549 میلیون 1.517 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 25.00 2,469 8.089 میلیون 9.848 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها