شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک قوامین

وقوام | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1398/03/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 22.436 میلیون دفعات 1,642
حد قیمت - - - ارزش 22.436 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/03/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 22.436 میلیون
1,575 تعداد فروشنده -
22.436 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/03/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1,000 0.00 - -
1398/06/9 1,000 0.00 - -
1398/06/6 1,000 0.00 - -
1398/06/5 1,000 0.00 - -
1398/06/4 1,000 0.00 - -
1398/06/3 1,000 0.00 - -
1398/06/2 1,000 0.00 - -
1398/05/30 1,000 0.00 - -
1398/05/28 1,000 0.00 - -
1398/05/27 1,000 0.00 - -
1398/05/26 1,000 0.00 - -
1398/05/23 1,000 0.00 - -
1398/05/22 1,000 0.00 - -
1398/05/20 1,000 0.00 - -
1398/05/19 1,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 83.00 6,130 25.219 میلیون 307.05 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 60.00 2,330 40.301 میلیون 117.23 هزار میلیارد 12:29
وپست 123.00 4,714 8.573 میلیون 15.21 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 13.00 588 183.274 میلیون 103.985 هزار میلیارد 12:29
وپارس 83.00 2,798 18.356 میلیون 66.647 هزار میلیارد 12:29
وسینا 49.00 2,666 3.275 میلیون 26.53 هزار میلیارد 12:29
ونوین 57.00 3,080 92.128 میلیون 40.654 هزار میلیارد 12:29
وخاور 1.00 4,090 3.348 میلیون 40.65 هزار میلیارد 1398/09/20
وکار 21.00 3,290 340,077 28.093 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها