شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 8,950 1.29
قیمت پایانی: 8,836 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,901 پایانی 8,836 0.00
بیشترین 9,049 کمترین 8,800
حجم 5.318 میلیون دفعات 2,070
حد قیمت 8,456 - 9,346 ارزش 47.416 میلیارد
حجم مبنا 1.145 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
989 تعداد خریدار 1
5.296 میلیون حجم خرید 22,794
464 تعداد فروشنده 3
4.939 میلیون حجم فروش 379,375
333.89 تغییر مالکیت 333.89

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,124 8,833 8,951 10,120 2
3 4,960 8,820 8,959 543 1
1 3,119 8,816 8,969 200 1
1 224 8,747 8,820 84,000 3
1 1,000 8,746 8,832 7,923 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 851 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 9,473
سود نقدی 4,200
درصد توزیع 44.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 3.19 % رتبه 483
۶ ماهه 57.2 % رتبه 327
۹ ماهه 94.35 % رتبه 278
۱ ساله 71.34 % رتبه 179
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.016 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.99

P/B

% 7.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 8,836 0.00 5.318 میلیون 2,070
1398/08/20 8,836 0.00 3,416 8
1398/08/19 8,836 0.62 5.115 میلیون 1,429
1398/08/18 8,782 0.54 5.708 میلیون 2,136
1398/08/14 8,735 1.58 10.054 میلیون 3,189
1398/08/13 8,875 1.49 8.15 میلیون 2,909
1398/08/12 9,009 0.96 13.84 میلیون 4,459
1398/08/11 9,096 1.56 8.572 میلیون 3,546
1398/08/8 9,240 0.70 7.758 میلیون 3,360
1398/08/6 9,176 0.35 7.296 میلیون 2,802
1398/08/4 9,144 0.86 7.44 میلیون 2,414
1398/08/1 9,066 3.55 12.44 میلیون 3,911
1398/07/30 9,400 2.65 31.363 میلیون 7,482
1398/07/29 9,656 0.94 11.873 میلیون 3,311
1398/07/28 9,566 3.57 15.741 میلیون 3,545
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 27.00 5,414 10.914 میلیون 276.726 هزار میلیارد 12:29
شنفت 712.00 15,650 749,842 30.852 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 45.00 21,761 849,995 56.503 هزار میلیارد 12:28
ونفت 306.00 6,438 10.171 میلیون 10.623 هزار میلیارد 12:29
شبندر 227.00 17,899 6.483 میلیون 249.78 هزار میلیارد 12:29
شبریز 909.00 33,750 933,046 130.265 هزار میلیارد 12:29
شراز 93.00 46,999 163,468 48.488 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس - 8,596 775,598 20.887 هزار میلیارد 12:29
شرانل 1.00 12,870 342,720 25.466 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها