شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

خگستر | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,238 0.05
قیمت پایانی: 8,252 0.12

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,165 پایانی 8,252 10.00
بیشترین 8,400 کمترین 8,165
حجم 6.936 میلیون دفعات 1,734
حد قیمت 7,830 - 8,654 ارزش 57.234 میلیارد
حجم مبنا 960 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
649 تعداد خریدار 3
6.386 میلیون حجم خرید 549,303
421 تعداد فروشنده 2
6.735 میلیون حجم فروش 200,752
351.57 تغییر مالکیت 351.57

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10 8,255 8,255 150,000 3
1 3,000 8,230 8,258 7,500 1
1 2,500 8,220 8,270 1,500 2
1 800 8,172 8,220 740 1
3 40,337 8,171 8,230 110 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 8 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 146
سود نقدی 140
درصد توزیع 95.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 38.25 % رتبه 50
۶ ماهه 123.91 % رتبه 67
۹ ماهه 251.49 % رتبه 74
۱ ساله 191.66 % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.781 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.52

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 8,252 0.12 6.936 میلیون 1,734
1398/08/28 8,242 0.37 8.289 میلیون 2,147
1398/08/27 8,212 1.85 19.075 میلیون 2,765
1398/08/26 8,367 5.00 9.091 میلیون 640
1398/08/25 8,807 4.46 12.933 میلیون 2,768
1398/08/22 9,218 0.34 12.01 میلیون 3,212
1398/08/21 9,187 4.87 38.191 میلیون 4,725
1398/08/20 8,760 3.33 17.858 میلیون 2,458
1398/08/19 8,478 3.99 20.124 میلیون 3,219
1398/08/18 8,830 1.78 27.59 میلیون 4,365
1398/08/14 8,990 3.33 18.12 میلیون 2,527
1398/08/13 9,300 0.87 13.727 میلیون 2,584
1398/08/12 9,220 4.31 16.869 میلیون 1,837
1398/08/11 8,839 4.12 12.975 میلیون 2,974
1398/08/8 9,219 3.28 6.129 میلیون 1,945
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 11.00 1,607 17.129 میلیون 8.87 هزار میلیارد 12:36
خپویش 4.00 53,810 123,509 5.174 هزار میلیارد 12:29
ورنا 9.00 1,435 8.13 میلیون 11.486 هزار میلیارد 12:29
خمحور 189.00 9,439 138,108 3.934 هزار میلیارد 12:29
خاهن 72.00 5,173 3.724 میلیون 14.059 هزار میلیارد 12:29
خریخت 110.00 1,647 28.676 میلیون 1.94 هزار میلیارد 12:29
خلنت 600.00 39,120 85,024 3.465 هزار میلیارد 12:29
خمهر 90.00 1,903 8.28 میلیون 3.504 هزار میلیارد 12:38
خنصیر 885.00 9,528 1.806 میلیون 1.791 هزار میلیارد 12:28
خکمک 116.00 5,400 2.573 میلیون 1.729 هزار میلیارد 12:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها