شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نوش‌ مازندران‌

غنوش | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 52,012 5.00
قیمت پایانی: 52,012 5.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 52,012 پایانی 52,012 2,737.00
بیشترین 52,012 کمترین 52,012
حجم 84,981 دفعات 135
حد قیمت 52,012 - 57,486 ارزش 4.42 میلیارد
حجم مبنا 20 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
114 تعداد خریدار -
84,981 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
84,981 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 21 49,881 52,012 2.349 میلیون 1286
1 140 44,252 52,013 9,455 11
1 5,680 9,574 52,014 1,178 5
0 - - 54,752 450 2
0 - - 54,753 2,545 6

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 330 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 177
سود نقدی 250
درصد توزیع 141.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 563.63 % رتبه 494
۶ ماهه 1637.62 % رتبه 528
۹ ماهه 1637.62 % رتبه 556
۱ ساله 1637.62 % رتبه 562
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.737 هزار میلیارد

ارزش بازار

34.24

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 52,012 5.00 84,981 135
1398/08/28 54,749 5.00 100,018 132
1398/08/27 57,630 5.00 403,452 432
1398/08/26 60,663 0.06 5.174 میلیون 6,858
1398/08/25 60,697 4.85 5.507 میلیون 5,114
1398/08/22 57,887 5.00 156,751 114
1398/08/21 55,131 10.25 20,010 84
1398/08/20 50,006 8.72 113,943 84
1398/08/13 45,994 0.00 7.305 میلیون 6,082
1398/08/8 45,994 4.01 1.079 میلیون 509
1398/08/6 44,223 4.93 5.302 میلیون 1,738
1398/08/4 42,145 5.00 600,256 84
1398/08/1 40,139 5.00 61,411 45
1398/07/30 38,228 4.58 1.811 میلیون 755
1398/07/29 36,554 1.72 6.903 میلیون 4,641
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,748 36,800 66,049 2.19 هزار میلیارد 12:29
غدشت 342.00 72,970 9,546 3.886 هزار میلیارد 12:29
غمهرا 534.00 43,700 137,765 4.062 هزار میلیارد 12:29
وبشهر 28.00 3,701 836,920 30.385 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 474.00 23,229 347,363 8.25 هزار میلیارد 12:29
غپینو 647.00 13,602 4.278 میلیون 17.082 هزار میلیارد 12:29
غشهد 48.00 16,200 498,534 3.263 هزار میلیارد 12:29
غگل 1,163 47,500 369,697 9.554 هزار میلیارد 12:29
غالبر 200.00 12,001 6.835 میلیون 4.263 هزار میلیارد 12:29
غسالم 1,508 31,671 63,024 9.285 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها