شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت بهمن لیزینگ

ولبهمن | سهام - فرابورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد

آخرین قیمت: 3,941 4.98
قیمت پایانی: 3,941 4.98

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,941 پایانی 3,941 187.00
بیشترین 3,941 کمترین 3,941
حجم 5.209 میلیون دفعات 239
حد قیمت 3,567 - 3,941 ارزش 20.527 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
145 تعداد خریدار -
5.209 میلیون حجم خرید -
58 تعداد فروشنده 1
3.709 میلیون حجم فروش 1.5 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
495 7.414 میلیون 3,941 - - 0
5 90,882 3,940 - - 0
1 2,000 3,900 - - 0
3 12,300 3,750 - - 0
3 2,248 3,700 - - 0

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 83 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 306
سود نقدی 240
درصد توزیع 78.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 48.15 % رتبه 316
۶ ماهه 101.62 % رتبه 338
۹ ماهه 151.67 % رتبه 331
۱ ساله 126.03 % رتبه 358
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.003 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.78

P/B

% 14.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 3,941 4.98 5.209 میلیون 239
1398/08/22 3,754 4.98 1.331 میلیون 287
1398/08/21 3,576 4.99 1.826 میلیون 284
1398/08/20 3,406 4.96 7.378 میلیون 743
1398/08/19 3,245 3.74 26.899 میلیون 2,657
1398/08/18 3,128 0.79 19.56 میلیون 2,583
1398/08/14 3,153 4.89 10.566 میلیون 988
1398/08/13 3,006 5.00 12.123 میلیون 1,119
1398/08/12 2,863 4.95 8.06 میلیون 642
1398/08/11 2,728 4.84 12.996 میلیون 853
1398/08/8 2,602 4.96 1.883 میلیون 131
1398/08/6 2,479 4.47 1.757 میلیون 242
1398/08/4 2,373 4.43 2.242 میلیون 225
1398/08/1 2,483 3.69 727,333 120
1398/07/30 2,578 2.02 1.447 میلیون 203
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 121.00 2,301 6.487 میلیون 2.325 هزار میلیارد 1398/08/25
ولیز 261.00 6,399 1.154 میلیون 3.826 هزار میلیارد 1398/08/25
ولغدر 205.00 3,904 1.171 میلیون 2.093 هزار میلیارد 1398/08/25
ولساپا 84.00 2,120 25.789 میلیون 19.382 هزار میلیارد 1398/08/25
ولصنم 115.00 2,190 3.444 میلیون 4.418 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها