شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌اقتصادنوین‌

ونوین | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,805 4.98
قیمت پایانی: 2,824 4.34

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,941 پایانی 2,824 128.00
بیشترین 2,945 کمترین 2,805
حجم 66.397 میلیون دفعات 7,096
حد قیمت 2,805 - 3,099 ارزش 187.533 میلیارد
حجم مبنا 3.451 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
2,806 تعداد خریدار 5
59.702 میلیون حجم خرید 6.695 میلیون
1,315 تعداد فروشنده 6
52.477 میلیون حجم فروش 13.92 میلیون
36.391 میلیون تغییر مالکیت 36.391 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 8,000 2,805 2,805 1.433 میلیون 23
1 10,000 2,804 2,809 42,600 2
1 2,000 2,800 2,810 8,800 2
1 1,000 2,897 2,946 3,000 1
2 1,348 2,895 2,947 31,700 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -760 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -149
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 29.73 % رتبه 16
۶ ماهه 29.81 % رتبه 44
۹ ماهه 23.36 % رتبه 54
۱ ساله 51.46 % رتبه 52
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
38.763 هزار میلیارد

ارزش بازار

36.61

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,824 4.34 66.397 میلیون 7,096
1398/08/22 2,952 0.27 87.025 میلیون 10,285
1398/08/21 2,944 4.99 119.9 میلیون 5,494
1398/08/20 2,804 2.52 55.007 میلیون 6,458
1398/08/19 2,735 3.97 64.003 میلیون 7,326
1398/08/18 2,848 1.73 63.257 میلیون 8,205
1398/08/14 2,898 1.15 43.496 میلیون 5,912
1398/08/13 2,865 4.75 65.71 میلیون 7,960
1398/08/12 3,008 2.24 65.535 میلیون 8,209
1398/08/11 3,077 1.98 42.837 میلیون 6,573
1398/08/8 3,139 4.74 67.989 میلیون 6,180
1398/08/6 2,997 0.71 72.889 میلیون 8,775
1398/08/4 2,976 4.16 15.748 میلیون 2,061
1398/08/1 3,105 4.64 18.309 میلیون 2,318
1398/07/30 3,256 0.90 82.272 میلیون 8,407
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 63.00 5,475 39.89 میلیون 272.5 هزار میلیارد 1398/08/25
وپاسار 11.00 2,150 35.301 میلیون 107.453 هزار میلیارد 1398/08/25
وپست 142.00 4,075 3.106 میلیون 13.477 هزار میلیارد 1398/08/25
وبصادر 10.00 516 121.09 میلیون 91.009 هزار میلیارد 1398/08/25
وپارس 108.00 2,520 21.744 میلیون 60.279 هزار میلیارد 1398/08/25
وسینا 98.00 2,190 2.199 میلیون 22.48 هزار میلیارد 1398/08/25
وخاور 13.00 3,700 4.563 میلیون 37.01 هزار میلیارد 1398/08/25
وکار 20.00 3,190 1.682 میلیون 26.843 هزار میلیارد 1398/08/25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 13.00 433 308.774 میلیون 97.856 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها