شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

وتوکا | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

استخراج سایر فلزات اساسی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 5,307 3.07
قیمت پایانی: 5,299 2.91

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,350 پایانی 5,299 150.00
بیشترین 5,383 کمترین 5,150
حجم 23.839 میلیون دفعات 2,749
حد قیمت 4,892 - 5,406 ارزش 126.327 میلیارد
حجم مبنا 1.04 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
991 تعداد خریدار 10
20.487 میلیون حجم خرید 3.351 میلیون
506 تعداد فروشنده 5
22.241 میلیون حجم فروش 1.597 میلیون
4.024 میلیون تغییر مالکیت 4.024 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 45,990 5,300 5,307 4,610 2
1 4,488 5,299 5,309 30,010 2
1 1,000 5,285 5,315 30,000 1
1 1,901 5,234 6,168 2,000 1
1 1,000 5,230 6,200 40,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 89 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 201
سود نقدی 120
درصد توزیع 59.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 29.24 % رتبه 73
۶ ماهه 132.83 % رتبه 84
۹ ماهه 188.08 % رتبه 80
۱ ساله 226.25 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.387 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.85

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,299 2.91 23.839 میلیون 2,749
1398/08/22 5,149 3.08 32.204 میلیون 3,208
1398/08/21 4,995 1.98 32.515 میلیون 2,653
1398/08/20 4,898 2.34 15.578 میلیون 1,561
1398/08/19 4,786 4.13 30.936 میلیون 1,928
1398/08/18 4,596 3.04 12.619 میلیون 1,849
1398/08/14 4,740 0.02 7.921 میلیون 1,214
1398/08/13 4,741 2.05 7.541 میلیون 991
1398/08/12 4,840 0.47 10.43 میلیون 1,849
1398/08/11 4,863 0.88 11.203 میلیون 1,822
1398/08/8 4,906 4.76 12.347 میلیون 958
1398/08/6 4,683 0.58 17.813 میلیون 2,152
1398/08/4 4,656 4.02 14.729 میلیون 1,237
1398/08/1 4,476 0.97 20 میلیون 1,830
1398/07/30 4,433 3.63 31.039 میلیون 2,478
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,721 53,615 465,509 6.509 هزار میلیارد 1398/08/25
فخاس 397.00 14,900 64,006 137.385 هزار میلیارد 1398/08/25
فسپا 348.00 10,952 433,195 7.284 هزار میلیارد 1398/08/25
فمراد 316.00 27,600 884,668 1.375 هزار میلیارد 1398/08/25
فخوز 11.00 8,740 1.198 میلیون 167.267 هزار میلیارد 1398/08/25
فملی 8.00 5,250 11.143 میلیون 409.422 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاژ 209.00 6,044 1.25 میلیون 32.637 هزار میلیارد 1398/08/25
فجر 680.00 14,283 899,723 11.925 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاد 29.00 4,453 22.998 میلیون 581.75 هزار میلیارد 1398/08/25
فلوله 654.00 12,440 3.002 میلیون 6.29 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها