شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ ترانسفو

بترانس | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,327 4.99
قیمت پایانی: 7,459 3.28

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,700 پایانی 7,459 253.00
بیشترین 7,712 کمترین 7,327
حجم 14.358 میلیون دفعات 3,192
حد قیمت 7,327 - 8,097 ارزش 107.09 میلیارد
حجم مبنا 1.248 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
1,276 تعداد خریدار 8
13.737 میلیون حجم خرید 620,449
525 تعداد فروشنده 2
13.838 میلیون حجم فروش 519,232
98.96 تغییر مالکیت 98.96

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 250 7,300 7,327 27,950 2
1 140 7,271 7,339 3,724 1
3 750 7,256 7,340 1,800 1
2 10,648 7,680 7,721 11,000 1
2 1,756 7,678 7,735 1,502 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 353 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 414
سود نقدی 350
درصد توزیع 84.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 6.31 % رتبه 40
۶ ماهه 29.72 % رتبه 42
۹ ماهه 31 % رتبه 44
۱ ساله 1.6 % رتبه 43
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.37

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 7,459 3.28 14.358 میلیون 3,192
1398/08/22 7,712 0.71 4.671 میلیون 1,721
1398/08/21 7,767 1.70 5.756 میلیون 2,002
1398/08/20 7,637 0.00 7.312 میلیون 1,986
1398/08/19 7,637 3.48 10.962 میلیون 2,689
1398/08/18 7,912 1.26 11.172 میلیون 3,085
1398/08/14 8,013 1.18 14.607 میلیون 3,190
1398/08/13 8,109 0.87 20.372 میلیون 4,381
1398/08/12 8,180 3.77 51.773 میلیون 7,423
1398/08/11 7,883 4.98 50.25 میلیون 3,178
1398/08/8 7,509 2.14 13.195 میلیون 3,615
1398/08/6 7,352 3.65 8.998 میلیون 2,056
1398/08/4 7,093 0.06 5.29 میلیون 1,398
1398/08/1 7,097 2.14 7.172 میلیون 1,770
1398/07/30 7,252 4.83 16.83 میلیون 2,274
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 837.00 17,582 348,992 8.791 هزار میلیارد 1398/08/25
بموتو 245.00 17,779 448,849 12.282 هزار میلیارد 1398/08/25
بکام 577.00 16,357 1.84 میلیون 9.923 هزار میلیارد 1398/08/25
بسویچ 963.00 18,314 601,958 19.244 هزار میلیارد 1398/08/25
بالبر 87.00 10,166 1.994 میلیون 3.286 هزار میلیارد 1398/08/25
بشهاب 935.00 23,200 407,966 3.726 هزار میلیارد 1398/08/25
بکاب 1,741 33,087 243,443 807.326 میلیارد 1398/08/25
بایکا 284.00 5,977 10,442 3.017 هزار میلیارد 1398/08/25
نیرو 389.00 13,384 1.183 میلیون 858.17 میلیارد 1398/08/25
بتک 910.00 23,679 2,011 213.112 میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها