شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگا | سهام - فرابورس
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,363 1.68
قیمت پایانی: 6,305 0.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,370 پایانی 6,305 47.00
بیشترین 6,435 کمترین 6,200
حجم 13.676 میلیون دفعات 3,563
حد قیمت 5,633 - 6,883 ارزش 86.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,140 تعداد خریدار 2
12.673 میلیون حجم خرید 1.003 میلیون
821 تعداد فروشنده 3
12.965 میلیون حجم فروش 711,196
535.00 تغییر مالکیت 535.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 650 6,365 6,365 1,555 1
2 1,296 6,329 6,385 4,547 4
2 1,777 6,328 6,387 700 2
1 9,700 6,215 6,260 500 1
1 1,060 6,210 6,265 250 1

EPS

سال مالی 1397/09/30 1397/12/29
پیش بینی سود 4 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 659
سود نقدی 66
درصد توزیع 10.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 23.82 % رتبه 17
۶ ماهه 27.64 % رتبه 7
۹ ماهه 44.53 % رتبه 10
۱ ساله 25.5 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.774 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.68

P/B

% 32.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 6,305 0.75 13.676 میلیون 3,563
1398/08/28 6,258 3.06 9.21 میلیون 2,939
1398/08/27 6,072 3.42 16.025 میلیون 4,250
1398/08/26 5,871 6.88 27.328 میلیون 6,019
1398/08/25 6,305 2.11 16.764 میلیون 5,391
1398/08/22 6,441 1.47 13.303 میلیون 4,164
1398/08/21 6,537 1.62 11.315 میلیون 3,774
1398/08/20 6,433 1.52 9.977 میلیون 3,249
1398/08/19 6,337 3.78 15.818 میلیون 4,678
1398/08/18 6,586 0.43 11.505 میلیون 3,379
1398/08/14 6,558 1.16 13.264 میلیون 3,152
1398/08/13 6,635 3.83 14.583 میلیون 4,750
1398/08/12 6,899 0.23 15.045 میلیون 4,236
1398/08/11 6,883 1.60 20.464 میلیون 6,410
1398/08/8 6,995 5.27 23.118 میلیون 6,648
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
گکیش 9.00 12,699 53,060 811.904 میلیارد 12:29
گپارس 242.00 19,440 147,395 293.144 میلیارد 12:29
گکوثر 1,016 32,017 336,959 3.557 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها