شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,404 0.81
قیمت پایانی: 4,411 0.65

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,450 پایانی 4,411 29.00
بیشترین 4,478 کمترین 4,393
حجم 26.323 میلیون دفعات 2,947
حد قیمت 4,218 - 4,662 ارزش 116.111 میلیارد
حجم مبنا 2.231 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
1,170 تعداد خریدار 10
18.691 میلیون حجم خرید 7.631 میلیون
491 تعداد فروشنده 20
16.87 میلیون حجم فروش 9.452 میلیون
1.497 میلیون تغییر مالکیت 1.497 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 4,771 4,404 4,407 60,380 2
1 1,000 4,401 4,410 53,600 3
4 13,265 4,400 4,411 50,000 1
2 22,406 4,416 4,433 1,000 1
13 197,013 4,415 4,435 720 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 626 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 941
سود نقدی 300
درصد توزیع 31.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 13 % رتبه 4
۶ ماهه 11.71 % رتبه 3
۹ ماهه 68.16 % رتبه 3
۱ ساله 45.45 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
577.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.88

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 4,411 0.65 26.323 میلیون 2,947
1398/08/28 4,440 0.05 15.625 میلیون 2,441
1398/08/27 4,442 0.23 20.558 میلیون 2,505
1398/08/26 4,452 0.51 49.732 میلیون 3,229
1398/08/25 4,475 0.16 22.998 میلیون 2,731
1398/08/22 4,482 0.11 32.505 میلیون 3,582
1398/08/21 4,487 0.27 20.49 میلیون 3,135
1398/08/20 4,499 0.02 22.508 میلیون 2,500
1398/08/19 4,498 0.75 22.708 میلیون 2,446
1398/08/18 4,532 0.44 25.449 میلیون 3,454
1398/08/14 4,512 0.20 32.164 میلیون 3,646
1398/08/13 4,521 0.73 32.604 میلیون 3,807
1398/08/12 4,554 0.31 24.274 میلیون 3,308
1398/08/11 4,568 0.95 34.344 میلیون 4,679
1398/08/8 4,612 0.85 47.515 میلیون 5,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 490.00 52,550 94,084 6.336 هزار میلیارد 1398/08/29
فخاس 75.00 15,077 27,442 134.991 هزار میلیارد 1398/08/29
فسپا 258.00 11,199 312,743 7.146 هزار میلیارد 1398/08/29
فمراد 146.00 26,020 328,882 1.282 هزار میلیارد 1398/08/29
فخوز 201.00 8,630 1.317 میلیون 165.895 هزار میلیارد 1398/08/29
فملی 1.00 5,265 10.911 میلیون 411.216 هزار میلیارد 1398/08/29
فولاژ 28.00 5,869 967,544 32.12 هزار میلیارد 1398/08/29
فجر 765.00 14,541 3.34 میلیون 12.62 هزار میلیارد 1398/08/29
وتوکا 10.00 5,107 6.77 میلیون 13.263 هزار میلیارد 1398/08/29
فلوله 292.00 12,208 2.226 میلیون 6.034 هزار میلیارد 1398/08/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها