شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

کسرا | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سرامیک غیرساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,750 5.00
قیمت پایانی: 16,720 4.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,301 پایانی 16,720 767.00
بیشترین 16,750 کمترین 16,301
حجم 4.753 میلیون دفعات 1,473
حد قیمت 15,156 - 16,750 ارزش 79.468 میلیارد
حجم مبنا 232 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
532 تعداد خریدار 2
4.713 میلیون حجم خرید 40,000
508 تعداد فروشنده 2
4.739 میلیون حجم فروش 13,720
87.19 تغییر مالکیت 87.19

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
36 195,315 16,750 16,750 220 1
1 60 16,740 17,374 1,000 1
1 441 16,718 17,600 151 1
1 500 15,872 17,000 678 1
1 4,722 15,850 17,350 5,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 406 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 352
سود نقدی 50
درصد توزیع 14.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 69.17 % رتبه 54
۶ ماهه 110.3 % رتبه 57
۹ ماهه 324.24 % رتبه 61
۱ ساله 339.86 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.253 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.89

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 16,720 4.81 4.753 میلیون 1,473
1398/08/28 15,953 3.81 4.381 میلیون 1,471
1398/08/27 15,367 4.22 13.214 میلیون 3,325
1398/08/26 16,044 5.00 1.709 میلیون 353
1398/08/25 16,888 2.06 6.583 میلیون 3,072
1398/08/22 16,547 4.70 6.977 میلیون 1,942
1398/08/21 15,804 4.31 1.985 میلیون 720
1398/08/20 15,151 1.87 6.662 میلیون 2,684
1398/08/19 15,440 3.34 5.25 میلیون 2,677
1398/08/18 15,973 1.99 4.989 میلیون 2,282
1398/08/14 15,661 3.48 14.583 میلیون 3,890
1398/08/13 16,226 4.52 8.199 میلیون 2,770
1398/08/12 16,994 2.22 14.622 میلیون 5,769
1398/08/11 17,380 3.51 18.322 میلیون 4,833
1398/08/8 16,791 5.00 569,493 114
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کخاک 1,471 30,894 710,534 15.447 هزار میلیارد 12:22
کفپارس 13.00 34,495 237,677 3.44 هزار میلیارد 12:46
کسرام 263.00 25,100 181,878 1.518 هزار میلیارد 12:29
کفرا 284.00 19,420 738,612 7.279 هزار میلیارد 12:29
کساپا 306.00 6,439 2.315 میلیون 1.461 هزار میلیارد 12:45
کاذر 83.00 10,667 2.584 میلیون 4.82 هزار میلیارد 12:29
کرازی 37.00 7,888 1.069 میلیون 6.68 هزار میلیارد 12:29
کپشیر 2.00 24,361 235,017 3.604 هزار میلیارد 12:29
کگاز 845.00 22,522 3.503 میلیون 10.044 هزار میلیارد 12:29
کهمدا 37.00 7,920 1.262 میلیون 9.181 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها