شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . مخابرات ایران

اخابرح | سهام - بورس
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,100 0.00
قیمت پایانی: 1,100 0.00

آخرین معامله

1396/02/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,100 پایانی 1,100 0.00
بیشترین 1,101 کمترین 1,100
حجم 214.596 میلیون دفعات 4,015
حد قیمت 990 - 1,210 ارزش 236.058 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/02/2
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار 61
109.423 میلیون حجم خرید 105.173 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 214.596 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/02/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1,100 0.00 - -
1398/06/9 1,100 0.00 - -
1398/06/6 1,100 0.00 - -
1398/06/5 1,100 0.00 - -
1398/06/4 1,100 0.00 - -
1398/06/3 1,100 0.00 - -
1398/06/2 1,100 0.00 - -
1398/05/30 1,100 0.00 - -
1398/05/28 1,100 0.00 - -
1398/05/27 1,100 0.00 - -
1398/05/26 1,100 0.00 - -
1398/05/23 1,100 0.00 - -
1398/05/22 1,100 0.00 - -
1398/05/20 1,100 0.00 - -
1398/05/19 1,100 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
اخابر 63.00 3,840 11.616 میلیون 228.72 هزار میلیارد 12:29
همراه 147.00 13,519 1.408 میلیون 258.547 هزار میلیارد 12:29
همراه - 13,519 1.231 میلیون 26.826 هزار میلیارد 12:29
اپرداز 647.00 13,589 1.575 میلیون 13.56 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها