شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

امین یکم | سهام - بورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,117 0.13
قیمت پایانی: 10,113 0.09

آخرین معامله

1398/09/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,109 پایانی 10,113 9.00
بیشترین 10,119 کمترین 10,109
حجم 36.582 میلیون دفعات 1,513
حد قیمت 1 - 20,208 ارزش 369.959 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/09/20
حقیقی حقوقی
184 تعداد خریدار 11
4.799 میلیون حجم خرید 31.783 میلیون
220 تعداد فروشنده 4
10.03 میلیون حجم فروش 26.553 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/09/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 104,179 10,117 10,119 165,004 5
1 32,500 10,114 10,120 1,000 1
6 66,504 10,111 10,125 62,430 3
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.011 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 10,113 0.09 36.582 میلیون 1,513
1398/09/19 10,104 0.06 52.759 میلیون 1,906
1398/09/18 10,098 0.07 41.943 میلیون 1,945
1398/09/17 10,091 0.05 33.626 میلیون 1,446
1398/09/16 10,086 0.09 33.991 میلیون 1,480
1398/09/13 10,077 0.04 14.825 میلیون 992
1398/09/12 10,073 0.07 16.289 میلیون 1,022
1398/09/11 10,066 0.07 21.508 میلیون 1,204
1398/09/10 10,059 0.02 21.637 میلیون 1,312
1398/09/9 10,057 0.18 21.183 میلیون 1,362
1398/09/6 10,039 0.04 13.765 میلیون 986
1398/09/5 10,035 0.05 19.033 میلیون 1,386
1398/09/4 10,030 0.07 20.102 میلیون 1,393
1398/09/3 10,023 0.08 61.571 میلیون 2,857
1398/09/2 10,015 1.50 49.524 میلیون 2,364
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
صغرب 195.00 12,271 4,813 253.978 میلیارد 1398/01/5
سخنم 31.00 10,513 105,740 525.7 میلیارد 1398/09/20
نسیم - 12,900 4,120 381.84 میلیارد 1397/02/23
نارون 361.00 13,741 6,000 144.281 میلیارد 1397/05/27
آرمانی - 100,000 116,000 60 میلیارد 1396/07/4
آشناتک - 120,000 1,000 12 میلیارد 1397/02/1
پارتین - 150,000 23,000 30 میلیارد 1398/07/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها