شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

لکما | سهام - پایه فرابورس
گروه:

ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

زیر گروه:

فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,298 1.29
قیمت پایانی: 5,250 2.18

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,300 پایانی 5,250 117.00
بیشترین 5,360 کمترین 5,206
حجم 21.303 میلیون دفعات 3,893
حد قیمت 3,934 - 4,348 ارزش 111.835 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,397 تعداد خریدار 1
21.303 میلیون حجم خرید 204
830 تعداد فروشنده -
21.303 میلیون حجم فروش -
4.141 میلیون تغییر مالکیت 4.141 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 20,300 3,990 3,990 152,180 6
1 5,600 3,989 3,991 50,000 1
6 13,052 3,985 3,992 46,441 1
1 467 4,258 - - 0
1 450 4,257 - - 0

EPS

سال مالی 1395/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -59 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -97
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 6.15 % رتبه 171
۶ ماهه 54.97 % رتبه 93
۹ ماهه 357.1 % رتبه 76
۱ ساله 317.33 % رتبه 93
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.783 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 5,250 2.18 21.303 میلیون 3,893
1398/09/19 5,367 1.96 36.689 میلیون 5,771
1398/09/18 5,264 2.99 2.467 میلیون 250
1398/09/17 5,111 2.59 33.457 میلیون 5,532
1398/09/16 5,247 1.87 43.533 میلیون 7,356
1398/09/14 5,347 0.00 63.504 میلیون 10,017
1398/09/13 5,347 0.06 63.504 میلیون 10,017
1398/09/12 5,350 25.59 13.8 میلیون 1,494
1398/08/25 4,260 2.95 46.621 میلیون 4,558
1398/08/22 4,138 2.60 9.345 میلیون 929
1398/08/21 4,033 2.21 13.466 میلیون 2,073
1398/08/20 4,124 0.41 37.819 میلیون 6,879
1398/08/19 4,141 2.70 63.079 میلیون 7,377
1398/08/18 4,032 2.99 1.844 میلیون 216
1398/08/14 3,915 3.00 2.295 میلیون 244
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
لپارس 749.00 24,302 6,897 7.515 هزار میلیارد 1398/09/19
لپیام 189.00 9,674 21,437 1.741 هزار میلیارد 11:39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها