شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ رایان‌ سایپا

ولساپا | سهام - بورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,206 3.71
قیمت پایانی: 2,184 2.68

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,150 پایانی 2,184 57.00
بیشترین 2,228 کمترین 2,100
حجم 27.761 میلیون دفعات 2,235
حد قیمت 2,021 - 2,233 ارزش 60.624 میلیارد
حجم مبنا 3.616 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
277 تعداد خریدار 10
23.406 میلیون حجم خرید 4.355 میلیون
638 تعداد فروشنده 4
24.765 میلیون حجم فروش 2.996 میلیون
1.976 میلیون تغییر مالکیت 1.976 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 500,000 2,210 2,210 115,671 4
10 277,846 2,206 2,212 12,533 1
1 78,990 2,205 2,215 7,000 3
3 75,000 2,110 2,133 32,500 1
1 10,000 2,108 2,135 7,000 3

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 121 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 227
سود نقدی 150
درصد توزیع 66.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 37.1 % رتبه 34
۶ ماهه 76.75 % رتبه 41
۹ ماهه 93.99 % رتبه 39
۱ ساله 63.15 % رتبه 34
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.228 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.56

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 2,184 2.68 27.761 میلیون 2,235
1398/08/28 2,127 2.41 9.897 میلیون 879
1398/08/27 2,077 1.91 18.615 میلیون 1,164
1398/08/26 2,038 4.94 62.131 میلیون 2,490
1398/08/25 2,144 2.72 25.789 میلیون 1,744
1398/08/22 2,204 2.94 44.013 میلیون 2,656
1398/08/21 2,141 4.54 33.982 میلیون 1,288
1398/08/20 2,048 0.44 29.15 میلیون 1,661
1398/08/19 2,039 2.21 22.04 میلیون 1,464
1398/08/18 2,085 0.97 32.57 میلیون 1,816
1398/08/14 2,065 0.53 18.873 میلیون 1,425
1398/08/13 2,076 4.38 43.112 میلیون 2,414
1398/08/12 2,171 1.93 49.266 میلیون 3,398
1398/08/11 2,130 4.46 110.991 میلیون 5,177
1398/08/8 2,039 4.40 13.623 میلیون 681
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 34.00 2,240 3.897 میلیون 2.226 هزار میلیارد 12:28
ولیز 322.00 6,776 19.373 میلیون 4.043 هزار میلیارد 12:28
ولغدر 51.00 3,799 1.83 میلیون 2.025 هزار میلیارد 12:29
ولصنم 73.00 2,242 3.051 میلیون 4.48 هزار میلیارد 12:29
ولبهمن 215.00 4,522 22.494 میلیون 3.614 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها