شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

ثنظام | سهام - پایه فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,369 1.29
قیمت پایانی: 28,108 2.20

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,149 پایانی 28,108 633.00
بیشترین 29,149 کمترین 27,879
حجم 905,233 دفعات 766
حد قیمت 26,340 - 27,968 ارزش 25.444 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
305 تعداد خریدار -
905,233 حجم خرید -
137 تعداد فروشنده -
905,233 حجم فروش -
11.11 تغییر مالکیت 11.11

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
84 182,050 27,968 - - 0
1 1,000 27,400 - - 0
1 100 27,200 - - 0
1 35 29,025 29,190 7,202 2
1 169 29,016 29,193 1,370 1

EPS

سال مالی 1396/06/31 1397/06/31
پیش بینی سود 77 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی -10
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 6.98 % رتبه 453
۶ ماهه 255.88 % رتبه 404
۹ ماهه 534.88 % رتبه 420
۱ ساله 349.78 % رتبه 481
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.142 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 28,108 2.20 905,233 766
1398/08/22 28,741 0.86 519,085 632
1398/08/21 28,495 1.88 940,690 949
1398/08/20 27,968 3.00 433,160 200
1398/08/19 27,154 2.45 1.075 میلیون 821
1398/08/18 26,504 0.05 3.73 میلیون 1,998
1398/08/14 26,518 3.00 121,452 118
1398/08/13 25,746 3.00 153,448 110
1398/08/12 24,997 3.00 84,499 92
1398/08/11 24,269 5.00 207,777 105
1398/08/8 23,114 3.00 124,999 68
1398/08/6 22,441 3.00 80,343 58
1398/08/4 21,788 3.00 292,315 115
1398/08/1 21,154 1.58 212,506 293
1398/07/30 21,493 1.56 530,339 467
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 546.00 11,478 290,520 2.296 هزار میلیارد 1398/08/25
ثمسکن 14.00 1,691 11.873 میلیون 9.383 هزار میلیارد 1398/08/25
ثشرق 114.00 2,175 9.586 میلیون 1.97 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاخت 102.00 1,971 13.472 میلیون 11.994 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاژن 9.00 2,260 588,226 902.8 میلیارد 1397/10/30
وساخت 649.00 12,347 883,926 13.536 هزار میلیارد 1398/08/25
ثفارس 2.00 2,400 4.951 میلیون 4.401 هزار میلیارد 1398/08/25
ثنوسا 150.00 2,868 22.846 میلیون 7.567 هزار میلیارد 1398/08/25
ثاباد 240.00 4,563 2.152 میلیون 1.1 هزار میلیارد 1398/08/25
ثشاهد 66.00 2,160 7.179 میلیون 8.718 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها