شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند ثابت‌ خراسان‌

قثابت | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 23,456 3.44
قیمت پایانی: 24,291 0.00

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,690 پایانی 24,291 0.00
بیشترین 24,690 کمترین 23,456
حجم 882,960 دفعات 411
حد قیمت 23,456 - 25,924 ارزش 21.105 میلیارد
حجم مبنا 204 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
177 تعداد خریدار 1
732,960 حجم خرید 150,000
123 تعداد فروشنده -
882,960 حجم فروش -
1.16 میلیون تغییر مالکیت 1.16 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 250 23,456 23,456 156,725 31
1 44 23,077 23,501 4,900 1
1 3,455 17,797 23,669 8,292 1
1 50 24,049 24,250 430 1
1 800 24,040 24,348 2,025 1

EPS

سال مالی 1397/04/31
پیش بینی سود 72
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/04/31
سود واقعی 91
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 39.89 % رتبه 213
۶ ماهه 305.36 % رتبه 467
۹ ماهه 586.06 % رتبه 511
۱ ساله 541.34 % رتبه 510
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.388 هزار میلیارد

ارزش بازار

30.64

P/B

% 80

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 24,291 0.00 882,960 411
1398/08/20 24,291 2.43 3.474 میلیون 1,253
1398/08/19 24,897 1.50 3.374 میلیون 1,657
1398/08/18 25,277 5.18 2.963 میلیون 2,098
1398/08/14 24,032 0.00 4.446 میلیون 1,717
1398/08/13 24,032 4.41 2.169 میلیون 1,011
1398/08/12 23,017 4.54 2.895 میلیون 895
1398/08/11 22,018 4.15 7.252 میلیون 2,310
1398/08/8 22,970 4.94 6.415 میلیون 1,601
1398/08/6 21,888 4.92 5.451 میلیون 940
1398/08/4 20,861 4.87 2.524 میلیون 861
1398/08/1 19,893 3.36 2.857 میلیون 1,299
1398/07/30 20,584 3.28 10.808 میلیون 2,512
1398/07/29 21,283 2.84 116,062 72
1398/07/28 21,906 1.11 45,155 32
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 589.00 22,505 287,670 6.216 هزار میلیارد 1398/08/25
قزوین 21.00 15,277 581,680 5.026 هزار میلیارد 1398/08/25
قشرین 2,708 89,001 42,183 600.75 میلیارد 1398/08/20
قنقش 88.00 4,400 16,326 1.96 هزار میلیارد 1398/05/30
قشکر 634.00 17,200 840,295 3.463 هزار میلیارد 1398/08/25
قشهد 9.00 14,495 195,458 5.822 هزار میلیارد 1398/08/25
قصفها 1,279 32,725 141,659 6.378 هزار میلیارد 1398/08/25
قمرو 1,153 21,926 370,348 4.397 هزار میلیارد 1398/08/25
قلرست 154.00 11,359 1.039 میلیون 4.628 هزار میلیارد 1398/08/25
قنیشا 655.00 12,454 1.644 میلیون 3.384 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها