شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,022 4.98
قیمت پایانی: 2,040 4.14

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,100 پایانی 2,040 88.00
بیشترین 2,120 کمترین 2,022
حجم 81.551 میلیون دفعات 6,358
حد قیمت 2,022 - 2,234 ارزش 166.402 میلیارد
حجم مبنا 4.808 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
2,428 تعداد خریدار 8
72.244 میلیون حجم خرید 9.308 میلیون
1,407 تعداد فروشنده 1
81.372 میلیون حجم فروش 179,257
5.425 میلیون تغییر مالکیت 5.425 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 2,020 2,022 12.207 میلیون 226
2 2,937 2,001 2,023 49,800 1
1 6,000 1,986 2,024 520 1
1 24,430 2,116 2,128 20,000 1
5 83,316 2,115 2,130 332,020 6

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -880 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -1,422
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 41.4 % رتبه 6
۶ ماهه 52.33 % رتبه 4
۹ ماهه 94.34 % رتبه 4
۱ ساله 62.32 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
83.559 هزار میلیارد

ارزش بازار

-1.31

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,040 4.14 81.551 میلیون 6,358
1398/08/22 2,128 0.38 72.266 میلیون 5,483
1398/08/21 2,136 1.34 95.04 میلیون 7,352
1398/08/20 2,165 1.83 92.318 میلیون 6,317
1398/08/19 2,126 2.52 84.182 میلیون 7,145
1398/08/18 2,181 4.86 280.712 میلیون 14,086
1398/08/14 2,080 1.17 87.061 میلیون 5,779
1398/08/13 2,056 1.08 175.371 میلیون 9,783
1398/08/12 2,034 4.36 423.888 میلیون 14,761
1398/08/11 1,949 2.70 76.266 میلیون 5,475
1398/08/8 2,003 2.98 93.229 میلیون 6,373
1398/08/6 1,945 4.85 201.635 میلیون 8,885
1398/08/4 1,855 1.01 35.629 میلیون 2,958
1398/08/1 1,874 2.14 77.654 میلیون 4,996
1398/07/30 1,915 4.36 115.108 میلیون 5,880
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 83.00 1,610 56.071 میلیون 9.102 هزار میلیارد 1398/08/25
خپویش 2,471 51,907 103,112 5.158 هزار میلیارد 1398/08/25
ورنا 67.00 1,431 20.007 میلیون 11.614 هزار میلیارد 1398/08/25
خمحور 244.00 9,520 419,506 4.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خاهن 113.00 5,080 2.986 میلیون 14.067 هزار میلیارد 1398/08/25
خریخت 84.00 1,599 43 میلیون 2.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خلنت 370.00 40,500 158,690 3.52 هزار میلیارد 1398/08/25
خمهر 101.00 1,927 16.374 میلیون 3.606 هزار میلیارد 1398/08/25
خنصیر 379.00 8,027 5.215 میلیون 1.659 هزار میلیارد 1398/08/25
خکمک 282.00 5,377 2.403 میلیون 1.73 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها