شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 10,508 5.00
قیمت پایانی: 10,589 4.27

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,607 پایانی 10,589 472.00
بیشترین 10,950 کمترین 10,508
حجم 4.954 میلیون دفعات 1,371
حد قیمت 10,508 - 11,614 ارزش 52.452 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
528 تعداد خریدار 2
4.804 میلیون حجم خرید 150,000
377 تعداد فروشنده 4
4.802 میلیون حجم فروش 152,009
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 340 10,360 10,508 209,457 16
0 - - 10,550 30,900 2
0 - - 10,580 10,000 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.295 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 10,589 4.27 4.954 میلیون 1,371
1398/08/22 11,061 3.53 5.759 میلیون 1,938
1398/08/21 11,466 2.72 3.795 میلیون 1,451
1398/08/20 11,787 0.23 5.84 میلیون 1,450
1398/08/19 11,814 3.36 9.559 میلیون 2,121
1398/08/18 12,225 4.16 6.185 میلیون 2,057
1398/08/14 11,737 3.42 11.536 میلیون 2,665
1398/08/13 11,349 4.51 12.08 میلیون 2,289
1398/08/12 10,859 0.45 6.109 میلیون 1,402
1398/08/11 10,810 4.43 7.051 میلیون 1,533
1398/08/8 11,311 4.53 6.593 میلیون 1,437
1398/08/6 10,821 5.00 1.052 میلیون 156
1398/08/4 10,306 3.22 2.239 میلیون 598
1398/08/1 9,985 3.18 9.853 میلیون 1,317
1398/07/30 10,313 1.93 14.707 میلیون 2,317
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,721 53,615 465,509 6.509 هزار میلیارد 1398/08/25
فخاس 397.00 14,900 64,006 137.385 هزار میلیارد 1398/08/25
فسپا 348.00 10,952 433,195 7.284 هزار میلیارد 1398/08/25
فمراد 316.00 27,600 884,668 1.375 هزار میلیارد 1398/08/25
فخوز 11.00 8,740 1.198 میلیون 167.267 هزار میلیارد 1398/08/25
فملی 8.00 5,250 11.143 میلیون 409.422 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاژ 209.00 6,044 1.25 میلیون 32.637 هزار میلیارد 1398/08/25
فجر 680.00 14,283 899,723 11.925 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاد 29.00 4,453 22.998 میلیون 581.75 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوکا 158.00 5,307 23.839 میلیون 13.777 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها