شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سیمان‌ شرق‌

سشرقح | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 9 0.00
قیمت پایانی: 9 0.00

آخرین معامله

1396/01/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9 پایانی 9 0.00
بیشترین 9 کمترین 9
حجم 180.439 میلیون دفعات 2,234
حد قیمت 9 - 9 ارزش 1.624 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/01/21
حقیقی حقوقی
82 تعداد خریدار 3
27.641 میلیون حجم خرید 152.797 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 180.439 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/01/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 9 0.00 - -
1398/06/9 9 0.00 - -
1398/06/6 9 0.00 - -
1398/06/5 9 0.00 - -
1398/06/4 9 0.00 - -
1398/06/3 9 0.00 - -
1398/06/2 9 0.00 - -
1398/05/30 9 0.00 - -
1398/05/28 9 0.00 - -
1398/05/27 9 0.00 - -
1398/05/26 9 0.00 - -
1398/05/23 9 0.00 - -
1398/05/22 9 0.00 - -
1398/05/20 9 0.00 - -
1398/05/19 9 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 835.00 19,328 192,430 2.414 هزار میلیارد 12:30
سفانو 622.00 13,076 3.329 میلیون 6.514 هزار میلیارد 12:22
ساراب 195.00 4,160 5.174 میلیون 3.718 هزار میلیارد 12:29
سشمال 160.00 3,570 2.532 میلیون 3.832 هزار میلیارد 12:29
سصفها 1,061 32,600 2.475 میلیون 6.554 هزار میلیارد 12:29
سرود 261.00 5,485 2.922 میلیون 4.441 هزار میلیارد 12:26
سصوفی 168.00 3,530 20.861 میلیون 3.883 هزار میلیارد 12:21
سنیر 990.00 20,800 205,966 2.06 هزار میلیارد 12:25
سیلام 278.00 8,355 932,938 3.49 هزار میلیارد 12:57
سکرما 36.00 4,570 2.17 میلیون 4.529 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها