شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داده گسترعصرنوین-های وب

های وب | سهام - بورس
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,033 2.18
قیمت پایانی: 8,012 1.91

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,935 پایانی 8,012 150.00
بیشترین 8,100 کمترین 7,900
حجم 8.116 میلیون دفعات 1,506
حد قیمت 7,469 - 8,255 ارزش 65.032 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
533 تعداد خریدار 4
6.553 میلیون حجم خرید 1.564 میلیون
410 تعداد فروشنده 4
5.272 میلیون حجم فروش 2.845 میلیون
3.397 میلیون تغییر مالکیت 3.397 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 656 8,030 8,035 4,981 1
1 10,000 8,020 8,037 3,870 1
2 528 8,018 8,050 11,000 1
1 253 7,841 7,881 6,000 1
1 2,000 7,840 7,883 18,919 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 154 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 159
سود نقدی 20
درصد توزیع 12.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 13.02 % رتبه 33
۶ ماهه 34.65 % رتبه 68
۹ ماهه 20.36 % رتبه 47
۱ ساله 8.91 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.448 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.06

P/B

% 9.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 8,012 1.91 8.116 میلیون 1,506
1398/08/28 7,862 4.02 10.35 میلیون 1,492
1398/08/27 7,558 0.34 12.825 میلیون 2,167
1398/08/26 7,584 4.90 15.419 میلیون 1,887
1398/08/25 7,975 2.14 7.823 میلیون 2,214
1398/08/22 8,149 0.83 8.232 میلیون 2,073
1398/08/21 8,082 3.66 8.482 میلیون 2,130
1398/08/20 7,797 1.44 6.831 میلیون 1,980
1398/08/19 7,911 1.67 4.982 میلیون 1,473
1398/08/18 8,045 0.25 9.883 میلیون 2,103
1398/08/14 8,065 3.25 10.704 میلیون 2,420
1398/08/13 8,336 1.40 6.891 میلیون 1,632
1398/08/12 8,454 2.47 12.566 میلیون 2,427
1398/08/11 8,250 2.57 7.266 میلیون 2,503
1398/08/8 8,468 1.33 7.522 میلیون 2,656
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
اوان 398.00 32,511 384,991 6.578 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها