شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . بیمه میهن

میهنح | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1 0.00
قیمت پایانی: 1 0.00

آخرین معامله

1397/05/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 196.375 میلیون دفعات 3,735
حد قیمت 1 - 1 ارزش 196.375 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/05/14
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 3
57.325 میلیون حجم خرید 139.051 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 196.375 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/05/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - 40 96,053 2
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1 0.00 - -
1398/06/9 1 0.00 - -
1398/06/6 1 0.00 - -
1398/06/5 1 0.00 - -
1398/06/4 1 0.00 - -
1398/06/3 1 0.00 - -
1398/06/2 1 0.00 - -
1398/05/30 1 0.00 - -
1398/05/28 1 0.00 - -
1398/05/27 1 0.00 - -
1398/05/26 1 0.00 - -
1398/05/23 1 0.00 - -
1398/05/22 1 0.00 - -
1398/05/20 1 0.00 - -
1398/05/19 1 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 164.00 3,454 12.069 میلیون 13.656 هزار میلیارد 12:29
ملت 19.00 5,464 2.784 میلیون 15.444 هزار میلیارد 12:29
ما 61.00 4,600 937,111 6.887 هزار میلیارد 12:29
دانا 38.00 5,265 3.04 میلیون 7.898 هزار میلیارد 12:29
آسیا 135.00 6,380 6.313 میلیون 14.467 هزار میلیارد 12:29
البرز 30.00 2,901 7.072 میلیون 11.74 هزار میلیارد 12:29
کوثر 647.00 13,809 2.984 میلیون 34.183 هزار میلیارد 12:29
میهن 14.00 1,830 1.144 میلیون 2.736 هزار میلیارد 12:29
اتکای 146.00 3,075 4.201 میلیون 9.857 هزار میلیارد 12:29
بساما 248.00 5,214 2.641 میلیون 7.791 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها