شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ خودرو

خپارس | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,346 4.94
قیمت پایانی: 1,355 4.31

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,400 پایانی 1,355 61.00
بیشترین 1,408 کمترین 1,346
حجم 115.01 میلیون دفعات 5,783
حد قیمت 1,346 - 1,486 ارزش 155.894 میلیارد
حجم مبنا 7.018 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
1,762 تعداد خریدار 30
95.165 میلیون حجم خرید 19.845 میلیون
645 تعداد فروشنده 1
101.01 میلیون حجم فروش 14 میلیون
811.09 تغییر مالکیت 811.09

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 20,000 1,316 1,346 7.697 میلیون 103
1 1,400 1,300 1,347 112,447 2
1 41,439 1,254 1,350 288,366 5
1 53,000 1,413 1,421 4,000 1
2 200,000 1,412 1,422 20,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -288 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -863
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 18.1 % رتبه 19
۶ ماهه 32.58 % رتبه 13
۹ ماهه 77.22 % رتبه 8
۱ ساله 53.08 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.172 هزار میلیارد

ارزش بازار

-2.42

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 1,355 4.31 115.01 میلیون 5,783
1398/08/22 1,416 0.56 45.999 میلیون 3,091
1398/08/21 1,424 1.79 71.685 میلیون 4,343
1398/08/20 1,450 0.91 56.24 میلیون 3,322
1398/08/19 1,437 3.43 55.136 میلیون 3,511
1398/08/18 1,488 4.42 130.724 میلیون 6,014
1398/08/14 1,425 0.97 37.557 میلیون 2,511
1398/08/13 1,439 0.42 64.617 میلیون 3,956
1398/08/12 1,445 4.33 209.253 میلیون 8,512
1398/08/11 1,385 3.89 113.914 میلیون 6,531
1398/08/8 1,441 0.21 74.806 میلیون 5,258
1398/08/6 1,438 2.71 61.634 میلیون 3,957
1398/08/4 1,400 1.67 91.529 میلیون 5,234
1398/08/1 1,377 4.48 191.887 میلیون 8,009
1398/07/30 1,318 4.94 122.967 میلیون 3,904
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 83.00 1,610 56.071 میلیون 9.102 هزار میلیارد 1398/08/25
خپویش 2,471 51,907 103,112 5.158 هزار میلیارد 1398/08/25
ورنا 67.00 1,431 20.007 میلیون 11.614 هزار میلیارد 1398/08/25
خمحور 244.00 9,520 419,506 4.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خاهن 113.00 5,080 2.986 میلیون 14.067 هزار میلیارد 1398/08/25
خریخت 84.00 1,599 43 میلیون 2.038 هزار میلیارد 1398/08/25
خلنت 370.00 40,500 158,690 3.52 هزار میلیارد 1398/08/25
خمهر 101.00 1,927 16.374 میلیون 3.606 هزار میلیارد 1398/08/25
خنصیر 379.00 8,027 5.215 میلیون 1.659 هزار میلیارد 1398/08/25
خکمک 282.00 5,377 2.403 میلیون 1.73 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها