شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح.بیمه آرمان

آرمانح | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 1 95.00
قیمت پایانی: 1 95.00

آخرین معامله

1397/09/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 19.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 108.478 میلیون دفعات 2,170
حد قیمت - - - ارزش 108.478 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/09/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 108.478 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 108.478 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/09/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1 0.00 - -
1398/06/9 1 0.00 - -
1398/06/6 1 0.00 - -
1398/06/5 1 0.00 - -
1398/06/4 1 0.00 - -
1398/06/3 1 0.00 - -
1398/06/2 1 0.00 - -
1398/05/30 1 0.00 - -
1398/05/28 1 0.00 - -
1398/05/27 1 0.00 - -
1398/05/26 1 0.00 - -
1398/05/23 1 0.00 - -
1398/05/22 1 0.00 - -
1398/05/20 1 0.00 - -
1398/05/19 1 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 151.00 3,185 4.481 میلیون 12.648 هزار میلیارد 1398/08/25
ملت 93.00 5,385 4.199 میلیون 15.681 هزار میلیارد 1398/08/25
ما 217.00 4,575 3.267 میلیون 6.771 هزار میلیارد 1398/08/25
دانا 149.00 5,250 4.259 میلیون 7.913 هزار میلیارد 1398/08/25
آسیا 209.00 6,134 15.169 میلیون 13.996 هزار میلیارد 1398/08/25
البرز 117.00 2,920 7.505 میلیون 11.964 هزار میلیارد 1398/08/25
کوثر 405.00 12,589 1.491 میلیون 31.49 هزار میلیارد 1398/08/25
میهن 40.00 1,800 1.33 میلیون 2.751 هزار میلیارد 1398/08/25
اتکای 105.00 2,935 1.716 میلیون 9.581 هزار میلیارد 1398/08/25
بساما 197.00 5,004 945,743 7.728 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها